Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání a výcviku. Představení projektů s mezinárodní účastí 

MV_logo.jpg

 „Contributing to European police cooperation through learning

European Police College – CEPOL

 • Agentura EU od roku 2006 dle rozhodnutí Rady EU 2005/ 681/JHA
 • Síť 28 členských zemí EU + 3 přidružených států (Norsko, Švýcarsko, Island)
 • Cílem je výcvik „senior police officers“ prostřednictvím harmonizace a optimalizace evropského policejního vzdělávání a rozvoj evropského přístupu k hlavním problémům, kterým čelí členské státy - boj proti organisovanému zločinu, prevence kriminality a udržování veřejného pořádku.  
 • Úzká spolupráce s evropskými institucemi a organizacemi (Evropská komise, Rada Evropy, EUROPOL, Eurojust, Frontex, atd.)
 • Financuje Evropská komise (průměrně 8 milionů EUR ročně)
 • Sídlem je od 1. 10. 2014 Budapešť (HU)
 • www.cepol.europa.eu

Struktura CEPOL

 • CEPOL Management board (MB)
  • Vrcholný řídící orgán
  • Složen z delegací členských států a zástupců Evropské komise, Rady EU a EUROPOL
  • Předsednictví MB má země, která zastává předsednictví v rámci Rady EU.
  • Za ČR má hlasovací právo zástupce Ministerstva vnitra, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání
   JUDr. Petr Novák, Ph.D.
 • Sekretariát CEPOL
  • Zajišťuje plnění správních úkonů nezbytných pro fungování sítě
 • Ředitel sekretariátu CEPOL
  • Detlef Schröder, dr. h. c. - v roce 2018 zvolen na čtyřleté funkční období
 • National Contacts Points ( NCP)
  • Ministerstvo vnitra ČR - odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání; obv@mvcr.cz;

 Produkty CEPOL

 • Kurzy (včetně jazykových) a semináře
 • Konference
 • Common Curricula – Společné osnovy
 • CEPOL Exchange Programme – Výměnný program CEPOL
 • Webináře
 • E- learning
 • Police Science and Research – Policejní věda a výzkum
Od r. 2006 se v průměru uskutečňuje 90 -100 seminářů s 2000 účastníky ročně za účasti cca 740 expertů.
Na aktivitách se zásadně podílí i experti z EUROPOL, Frontex, Eurojust, OLAF, Interpol, Rady EU a Evropské komise.Exchange Programme CEPOL


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, 20. 5. 2020

vytisknout  e-mailem