Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní setkání psychologů krizí a katastrof v Praze

Jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA (SC on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA) se uskutečnilo po třech letech opět v Praze na Ministerstvu vnitra ČR. 

 

V pátek 20. října 2017 se konalo Odborné sympózium psychologie krizí, katastrof a traumatu, určené pro experty v oblasti psychologie mimořádných událostí z ČR a dalších zemí. Akce se účastnilo okolo 65 odborníků, zejména psychologů a interventů z řad policie, hasičů, armády, ale i z neziskových organizací a rezortu zdravotnictví. Ze zahraničních hostů byli zastoupeni kolegové ze 17 zemí – Andora, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie.

Mezi hlavními tematickými okruhy sympózia byly: (1) systémy krizové intervence a psychosociální pomoci u uniformovaných složek; (2) řešení psychosociálních následků u obětí posledních teroristických útoků v Evropě a rozsáhlých přírodních katastrof; (3) psychologické aspekty radikalizacea (4) zvláště zranitelné skupiny osob při katastrofách (včetně lidí s disabilitou, pozůstalých a dětí).

Akce se konala v rámci evropského semestru, hostitelem bylo Ministerstvo vnitra ČR s organizační podporou Unie psychologických asociací ČR a pracovní skupiny pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Českomoravské psychologické společnosti.

Po sympóziu následovalo společné jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA, které končilo v sobotu 21. října 2017. Na programu bylo mj. jednání se zástupci asociace obětí terorismu V-Europe, výměna informací z řešení posledních katastrof v jednotlivých zemích, příprava standardů pro jednotlivé stupně univerzitního vzdělávání v nové specializaci psychologie katastrof, výměna informací, které se týkají tvorby vodítek pro psychologickou práci s davem, s lidmi při ukrytí či evakuaci či výměna informací o evropských projektech v oblasti psychologie katastrof. Zástupce za ČR seznámil přítomné s instruktážním videofilmem, který vznikl ve spolupráci projektu EUNAD IP a Policejního prezídia ČR a zaměřuje se na zlepšení práce policistů s obětí se speciálními komunikačními potřebami.

Příští schůzka Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu proběhne v prvním pololetí 2018 ve Velké Británii.


PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
zástupce SC EFPA, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, MV ČR

Photos and Presentations:

vytisknout  e-mailem