Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OECD

Obecná charakteristika

OECD byla založena v roce 1961, sídlo má v Paříži. OECD hraje důležitou roli v koordinaci hospodářské a sociální politiky svých členů. Členské státy respektují shodné principy, kterými jsou tržní hospodářství, pluralitní demokracie a dodržování lidských práv. V současné době má 36 členů, Česká republika se stala členem v roce 1995.

http://www.oecd.org/

Nejvyšším orgánem OECD je Rada. Schází se na úrovni ministrů a na úrovni stálých představitelů - velvyslanců. Ministerská rada přijímá komuniké, které je programovým dokumentem určujícím priority OECD na příští rok.

OECD operuje prostřednictvím rozvětvené struktury výborů a pracovních skupin (celkem jich je okolo dvou set), v nichž zasedají zástupci jednotlivých resortů členských zemí. Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy (OSR) je hlavním gestorem za spolupráci s Výborem pro veřejné vládnutí (PGC), a při koordinaci souvisejících uskupení (zejména Pracovní skupiny pro lidské zdroje ve veřejné správě či Výboru pro regulatorní reformu) spolupracuje s dalšími odbornými útvary MV, zejména se sekcí pro státní službu.

Spolupráce na projektech OECD spočívá především ve zpracování národních zpráv o situaci v ČR ve zkoumané oblasti, v poskytování informací a odborných stanovisek. Z projektů, na kterých se Česká republika v posledních letech podílela, lze jmenovat zejména etiku ve veřejné správě, posilování vztahů mezi vládou a občany, využití moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, regulatorní reformu ve veřejné správě, protikorupční mechanismy ve veřejné správě atp.

Ministerstvo vnitra se rovněž podílí na přípravě pravidelně aktualizovaného Ekonomického přehledu České republiky, a to v částech týkajících se veřejné správy, státní služby, e-governmentu, regionalizace, korupce a migrace.

Oblast veřejné správy není stěžejní prioritou činnosti OECD, přesto i této problematice je věnována patřičná pozornost, a to zejména z důvodů jejího významu pro rozvoj obchodu a podnikání.

  

vytisknout  e-mailem