Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodiky

Metodické pokyny upravující výkon spisové služby a archivnictví 

  • Metodiky týkající se aplikace právních předpisů v oblasti archivů
  • Metodiky týkající se evidence Národního archivního dědictví a archivních kulturních památek
  • Základní pravidla pro zpracování archiválií
  • Metodiky týkající se zpracování jednotlivých typů archivních fondů
  • Pořádací schémata jednotlivých typů archivních souborů importovatelná do softwaru ELZA
  • Ostatní metodiky

Metodiky týkající se aplikace právních předpisů v oblasti archivů

Metodiky týkající se aplikace právních předpisů v oblasti archivů

  

Metodiky týkající se evidence Národního archivního dědictví a archivních kulturních památek

Metodiky týkající se evidence Národního archivního dědictví a archivních kulturních památek

  

Základní pravidla pro zpracování archiválií

Metodiky týkající se zpracování jednotlivých typů archivních fondů

Metodiky týkající se zpracování jednotlivých typů archivních fondů

  

Pořádací schémata jednotlivých typů archivních souborů importovatelná do softwaru ELZA

Pořádací schémata jednotlivých typů archivních souborů importovatelná do softwaru ELZA

Níže umístěné ZIP balíčky obsahují vždy tři soubory ve formátech DOC,XML a YML s pořádacími schématy pro jednotlivé typy archivních souborů a obecné pořádací schéma korporace.

Archiv obce - Schéma č. 1 pro převod archivní pomůcky vytvořené podle Metodického návodu na pořádání a inventarizaci archivních fondů Archiv obce (čj. AS/1-284/00 ze dne 31. ledna 2000) do prostředí odpovídajícího Základním pravidlům pro zpracování archiválií z roku 2015

Archiv obce - Schéma č.2 Umělé pořádací schéma fondu Archiv obce podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 1 Umělé schéma pro pořádání archivních fondů podniků z období do znárodnění (včetně národní správy) podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 2 Umělé schéma pro pořádání archivních fondů podniků z období socialismu (včetně státních podniků do privatizace) podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 3a Umělé schéma pro pořádání archivních fondů současných podniků (po roce 1990) - širší varianta - podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Podniky - Schéma č. 3b Umělé schéma pro pořádání archivních fondů současných podniků (po roce 1990) - užší varianta na základě aktuálního znění přílohy č. 1 archivního zákona č. 499/2004 Sb. - podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 a funkcí původce

Národní výbor - Schéma č. 1 Pořádací schéma fondů typu národní výbor podle původního registraturního systému podle ZP 2015

Národní výbor - Schéma č. 2  Umělé pořádací schéma fondů typu národní výbor podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 (zápisy schůzí komisí ponechány u odborů)

Národní výbor - Schéma č. 3 Umělé pořádací schéma fondů typu národní výbor podle Základních pravidel pro zpracování archiválií z roku 2015 (vyčlenění zápisů schůzí komisí k zápisům pléna a rady)

Národní výbor - Schéma č. 4 Umělé pořádací schéma fondů typu národní výbor (neúplně dochovaný stav) s přihlédnutím k ZP 2015

Farní úřad - Obecné umělé pořádací schéma dle Základních pravidel pro zpracování archiválií

Farní úřad - Pořádací schéma části registratury, u níž bylo na území budějovické diecéze použito Dittrichovo schéma z roku 1791

Farní úřad - Pořádací schéma části registratury, u níž byla na území olomoucké arcidiecéze použita Kohnova spisová norma z roku 1896

Školské fondy - Umělé pořádací schéma pro školy do r. 1869

Školské fondy - Umělé pořádací schéma pro školy po r. 1869

Školské fondy - Umělé pořádací schéma pro místní školní rady

  

Ostatní metodiky

Ostatní metodiky

  

vytisknout  e-mailem