Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mediace

 

Pro státní zaměstnance zařazené k výkonu státní služby v Ministerstva vnitra a zaměstnance Ministerstva vnitra, jakož i pro státní zaměstnance a zaměstnance a v podřízených služebních úřadech byla v rámci oddělení právního zabezpečení a služebního řízení kanceláře státního tajemníka v Ministerstvu vnitra zavedena služba mediace. Této služby lze využít v případě neshod, nedorozumění, konfliktů, rozporů, jakož i v situaci, kdy dochází k narušení mezilidských vztahů a vzájemné komunikace na pracovišti, a to jak mezi státními zaměstnanci resp. zaměstnanci navzájem tak i mezi státními zaměstnanci resp. zaměstnanci a jejich představenými či nadřízenými.

Mediaci lze popsat jako moderní komunikační metodu směřující k řešení konfliktů formou dohody. Mediace probíhá jako společná schůzka obou stran konfliktu a nestranného mediátora, který vede jednání tak, aby obě strany měly možnost se k vzniklé situaci vyjádřit, vyjasnit si vzájemně svá stanoviska a nakonec společně nalézt takové řešení, které bude pro všechny zúčastněné přijatelné a prakticky proveditelné.

Smyslem mediace je - kromě vyřešení konkrétního problému - také obnovení funkční komunikace mezi účastníky sporu do budoucna, zmírnění napětí a stresu, prevence dalších konfliktů a tedy zlepšení vzájemné spolupráce a celkového "klimatu" na pracovišti.

V návaznosti na výše uvedené má tedy nyní každý státní zaměstnanec a zaměstnanec Ministerstva vnitra možnost požádat o pomoc při vyřešení konfliktu, který v rámci výkonu státní služby či práce nebo v souvislosti s tímto výkonem nastal mezi ním a druhou osobou, jíž může být kterýkoliv státní zaměstnanec (včetně jeho představeného) či zaměstnanec v pracovním poměru. Účast na mediaci je dobrovolná, osoba vyzvaná k mediaci tedy může nabídky využít a mediace se zúčastnit, má však také právo mediaci odmítnout.

Mediace je konána v rámci smírčí činnosti ombudsmana Ministerstva vnitra (pdf, 107 kB) a blíže ji upravuje metodický předpis státního tajemníka v Ministerstvu vnitra.

Mediace se koná v prostorách vymezených k tomuto účelu nacházejících se v budově Ministerstva vnitra, v ulici Na Pankráci 1623/74 (budova B), 140 00 Praha 4. V odůvodněných případech je možné se dohodnout na provedení mediace  v jiných vhodných prostorách (např. v sídle služebního úřadu podřízenému Ministerstvu vnitra).

Žádost o mediaci lze podat těmito způsoby:

  1. v písemné podobě vložit do schránky, která je označena "Ombudsman Ministerstva vnitra" a je umístěna v prostorách vstupní haly u recepce areálu Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7,

  2. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3,  P. O. BOX 155, 140 21 Praha 4, s tím, že obálka obsahující žádost o mediace bude označena slovem "MEDIACE",

  3. zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu mediace@mvcr.cz.
     

Zájemci o mediaci mohou na elektronickou adresu mediace@mvcr.cz zasílat rovněž své dotazy k mediaci jako takové, k jejímu průběhu, její vhodnosti i pro konkrétní případ apod.​

  

vytisknout  e-mailem