Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mediace

Pro státní zaměstnance zařazené k výkonu státní služby v Ministerstva vnitra a zaměstnance Ministerstva vnitra, jakož i pro státní zaměstnance a zaměstnance a v podřízených služebních úřadech byla zavedena služba mediace. Této služby lze využít v případě neshod, nedorozumění konfliktů, rozporů, jakož i v situaci, kdy dochází k narušení mezilidských vztahů a vzájemné komunikace na pracovišti, a to jak mezi státními zaměstnanci resp. zaměstnanci navzájem tak i mezi státními zaměstnanci resp. zaměstnanci a jejich nadřízenými.

Mediaci lze popsat jako moderní komunikační metodu směřující k řešení konfliktů formou dohody. Mediace probíhá jako společná schůzka obou stran konfliktu a nestranného mediátora, který vede jednání tak, aby obě strany měly možnost se k vzniklé situaci vyjádřit, vyjasnit si vzájemně svá stanoviska a nakonec společně nalézt takové řešení, které bude pro všechny zúčastněné přijatelné a prakticky proveditelné.

Smyslem mediace je - kromě vyřešení konkrétního problému - také obnovení funkční komunikace mezi účastníky sporu do budoucna, zmírnění napětí a stresu, prevence dalších konfliktů a tedy zlepšení vzájemné spolupráce a celkového „klimatu“ na pracovišti.

V návaznosti na výše uvedené má tedy nyní každý státní zaměstnanec a zaměstnanec Ministerstva vnitra možnost požádat o pomoc při vyřešení konfliktu, který v rámci výkonu státní služby či práce nebo v souvislosti s tímto výkonem nastal mezi ním a druhou osobou, jíž může být kterýkoliv státní zaměstnanec (včetně jeho představeného) či zaměstnanec v pracovním poměru. Účast na mediaci je dobrovolná, osoba vyzvaná k mediaci tedy může nabídky využít a mediace se zúčastnit, má však také právo mediaci odmítnout.

Mediace se koná v prostorách vymezených k tomuto účelu nacházejících se v budově Ministerstva vnitra, v ulici Na Pankráci 1623/74 (budova B), 140 00 Praha 4. V odůvodněných případech je možné se dohodnout na provedení mediace  v jiných vhodných prostorách (např. v sídle služebního úřadu podřízenému Ministerstvu vnitra).

Žádost o mediaci lze podat těmito způsoby:

  1. zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3,  P. O. BOX 21, 170 00 Praha 7, s tím, že obálka obsahující žádost o provedení mediace bude označena slovem "MEDIACE",

  2. zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu mediace@mvcr.cz.
     

Zájemci o mediaci mohou na elektronickou adresu mediace@mvcr.cz zasílat rovněž své dotazy k mediaci jako takové, k jejímu průběhu, její vhodnosti i pro konkrétní případ apod.​

  

vytisknout  e-mailem