Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Medaili Za zásluhy o české archivnictví získalo 20 osobností

Včera, 1. října 2019, získalo 20 osobností medaili ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví. Čestná medaile se každoročně uděluje za celoživotní dílo či mimořádný čin odborníkům z oblasti archivnictví a příbuzných oborů. 

 

Oceňováni jsou archiváři, restaurátoři, pedagogové, ale i stavbaři a manažeři. Díky nim jsou české archivy moderními správními úřady a vědeckými institucemi, které mají své zastoupení v mezinárodních organizacích evropské i celosvětové úrovně.

"Archivář musí být zároveň historikem, odborníkem na dějiny správy, paleografem, lingvistou, zdatným uživatelem výpočetní techniky, ale také trochu detektivem a právníkem, v některých případech i psychologem a kromě toho musí být i dobrým úředníkem," sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, když v úvodním slovu vyjmenovával multioborovost pracovníků v archivech a dalších institucích.

Medaile Za zásluhy o české archivnictví jsou udělovány od roku 2006 a dosud bylo oceněno 285 osobností.

Medailisté 2019

Mgr. Milan Augustin, ředitel Státního okresního archivu Karlovy Vary, za dlouhodobý přínos pro české archivnictví
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, za zásluhy v oblasti archivního vzdělávání a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu
PhDr. Denko Čumlivski, odborný archivář 1. oddělení Národního archivu v Praze, za dlouhodobý a významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu
Mag. Dr. Roman-Hans Gröger, odborný archivář Rakouského státního archivu, za dlouholetý přínos v oblasti česko-rakouské meziarchivní spolupráce
Mgr. Květoslav Growka, odborný archivář Státního okresního archivu Jeseník, za dlouhodobý a významný přínos pro české archivnictví a při příležitosti jeho odchodu do důchodu
Mgr. Karel Halla, ředitel Státního okresního archivu Cheb, za přínos v oblasti mezinárodní archivní spolupráce
PhDr. Věra Hladíková, odborná archivářka Archivu města Ústí nad Labem, za dlouholetý přínos v oblasti archivnictví
Mgr. Jana Hudcová, emeritní odborná archivářka Moravského zemského archivu v Brně, za dlouhodobý a významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu letošnímu životnímu jubileu
Libuše Jaklová, emeritní archivářka Archivu Lesů České republiky za dlouhodobý přínos v oblasti podnikového archivnictví
Ing. Alena Kajanová, vedoucí oddělení ochrany a péče o národní archivní dědictví Státního oblastního archivu v Třeboni, za dlouholeté zásluhy v oblasti ochrany a péče o národní archivní dědictví
PhDr. Marie Kašubová, emeritní ředitelka Státního okresního archivu Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, za dlouholetý přínos v oblasti archivnictví
Mgr. Hana Kmochová, zástupkyně ředitele Státního oblastního archivu v Praze, za dlouholetý přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu loňskému životnímu jubileu
PhDr. Vlastimil Kolda, odborný archivář Státního oblastního archivu v Třeboni, za významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu
Dr. Margit Ksoll-Marcon, generální ředitelka Bavorských státních archivů, za významný a dlouhodobý přínos v oblasti česko-bavorské meziarchivní spolupráce
PhDr. Markéta Novotná, odborná archivářka Státního okresního archivu Tachov, za dlouholetý přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu letošnímu pracovnímu a životnímu jubileu
Karel Rom, emeritní odborný archivář Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, za dlouholetý přínos pro české archivnictví
RSDr. Vladimír Šlosar, vedoucí oddělení novodobých sbírek Vojenského historického archivu v Praze, za dlouholeté zásluhy v oblasti archivnictví i s ohledem na jeho loňské životní jubileum a při příležitosti 100. výročí vojenského archivnictví
HR Mag. Dr. Gerald Theimer, odborný archivář Rakouského státního archivu, za dlouholetý přínos v oblasti česko-rakouské meziarchivní spolupráce
Mgr. Ivan Urminský, vedoucí oddělení starších fondů a zástupce ředitele Vojenského historického archivu v Praze, za dlouholeté zásluhy v oblasti archivnictví i s ohledem na jeho loňské životní jubileum a při příležitosti 100. výročí vojenského archivnictví
PhDr. Marcela Zdrubecká, knihovnice Státního oblastního archivu v Praze, za dlouhodobý přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jejímu loňskému životnímu jubileu

  

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem