Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

MASPD

Název projektu:
Modelování architektury a sjednocení provozních dat

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Registrační číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006364

Zdroj financování:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP).
 • Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.
 • Průběžná výzva č. 23.: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.
   

Celkový rozpočet: 235 718 212 Kč s DPH

Termín zahájení: 15. 3. 2017
Termín ukončení: 30. 6. 2022

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem / předmětem projektu je pořízení informačního systému (dále jen "IS MASPD") pro správu komplexních strukturovaných informací o veškerých ICT komponentách (HW, SW, data, objekty, …) a jejich infrastruktuře v příslušné architektuře v rámci resortu Ministerstva vnitra, které jsou nutné pro efektivní řízení jejich životního cyklu. Součástí projektu je i tvorba příslušných modelů ICT komponent, jejich infrastruktury a architektury.

Dílčí cíle projektu:

 • Vybudovat jednotný informační systém pro správu provozních ICT dat resortu Ministerstva vnitra.
 • Odstranit nekonzistence provozních ICT dat, provést jejich integraci, konsolidaci a sjednocení.
 • Integrovat nebo nahradit stávající systémy pracující s provozními ICT daty.
 • Umožnit tvorbu dílčích i komplexních analýz a zajistit efektivní plánování a řízení změn ICT nad centrálně konsolidovanými, ukládanými a spravovanými provozními ICT daty.
 • Podporovat řízení kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva vnitra, modelování a analýzy dopadů a identifikace hrozeb.
 • Zpřístupnit vybudovaný IS MASPD pro celý resort Ministerstva vnitra.
 • Zpřístupnit vybrané funkce modelování vazeb ICT komponent, jejich infrastruktury a architektury i dalším orgánům veřejné moci.
 • Eliminovat identifikované nedostatky ve správě provozních ICT dat.
   

Výstupy projektu:

 1. Pořízení IS MASPD.

 2. Dodávka HW pro provoz IS MASPD včetně instalace.

 3. Poskytování služeb

  1. Zajištění průběhu projektu - komplexní a detailní organizace projektu a jeho provádění v souladu s platnými metodikami.

  2. Provedení vstupní analýzy používaných systémů, technologií, procesní architektury resortu Ministerstva vnitra apod.

  3. Vypracování Cílového konceptu implementace IS MASPD.

  4. Služby implementace IS MASPD a zapojení do architektury resortu Ministerstva vnitra.

  5. Vytvoření referenčních modelů ICT architektury.

  6. Konsolidace datové báze (analýza a klasifikace zdrojových dat IS EKIS a ostatních podpůrných systémů a evidencí, deduplikace a sjednocení, vynucené úpravy zdrojových systémů).

  7. Integrace konsolidovaných dat do vytvořených modelů ICT architektury.

  8. Vytvoření detailních vazeb pro importované objekty.

  9. Zpracování související dokumentace.

  10. Poskytnutí IS MASPD dalším organizacím resortu – PP ČR a GŘ HZS.

  11. Návrh roll-outu IS MASPD.

 4. Školení uživatelů.

 5. Provozní podpora SW a HW IS MASPD po dobu 5 let.
   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  

vytisknout  e-mailem