Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Martin Pecina: rozhodli jsme o dalším směřování systému SIS

Dne 4. června 2009 se v Lucemburku uskutečnilo poslední jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci vedené českým předsednictvím, ministrem vnitra Martinem Pecinou. 

"S potěšením vám mohu oznámit, že jsme dnes dokázali najít shodu při řešení velmi těžkých témat. Rozhodli jsme o budoucím směřování systému SIS a přijali jsme závěry k výměně informací o přijímání osob propuštěných z detenčního zařízení na Guantánamu. Jednali jsme mimo jiné také o nelegální migraci ve Středomoří, o prvním azylovém balíčku a Evropském azylovém podpůrném úřadě," uvedl ministr vnitra Martin Pecina.
 

Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

"Vyvedení Schengenského informačního systému druhé generace z krize bylo jednou z hlavních priorit českého předsednictví. Dnešní jednání ukázalo, že jsme tento plán splnili a rozhodli jsme o dalším směřování projektu. Dokázali jsme dokončit plán, který jsme představili v polovině ledna a jehož realizace probíhala uplynulé čtyři měsíce," informoval ministr vnitra. Ministři se dnes shodli na pokračování současného projektu SIS II, které je však podmíněno řadou změn reflektujících poučení z dosavadního vývoje projektu. Součástí řešení je i záložní plán, který posiluje reálné šance na dokončení projektu SIS II. Jsou stanoveny dva milníky, ve kterých musí projekt ukázat, že vykazuje požadované parametry. V případě, že by projekt těmito testy neprošel, jsou připraveny mechanismy umožňující ukončení současného projektu a pokračování vývoje SIS II na bázi alternativního technického řešení - založeného na zásadní renovaci a následném rozvoji současného SIS.
 

Guantánamo

Ministři dnes přijali závěry k uzavření detenčního zařízení na Guantánamu. Završili tak půlroční diskuse o hledání společného řešení. Závěry popisují vzájemnou spolupráci a výměnu informací zemí EU a schengenského prostoru v souvislosti s přijímáním propuštěných osob z Guantánama. Rozhodnutí o přijetí do členského státu EU je v kompetenci jednotlivých členských států, nicméně takové rozhodnutí se, s ohledem na schengenský prostor, dotýká i dalších členských států. Proto je nezbytná výměna informací mezi státy a vzájemná spolupráce. České předsednictví vítá rozhodnutí USA o uzavření Guantánama a zdůrazňuje, že primární zodpovědnost za řešení tohoto problému a umístění propuštěných osob leží primárně na Spojených státech. Závěry nevyzývají k přijímání osob z Guantánama, ale poskytují rámec (společné koordinace a spolupráce) pro případ, že se k tomu nějaký stát rozhodne.

Výměna informací mezi členskými státy bude probíhat plně v souladu s platným právem, včetně předpisů o ochraně osobních údajů, a s plným respektem k základním lidským právům a svobodám. Závěry směřují k tomu, abychom měli společnou povědomost o přijímání osob a mohli tak v rámci celé EU a schengenského prostoru zajistit bezpečnost občanům i přijímaným osobám a tím rozptýlit obavy části veřejnosti.
 

Nelegální migrace ve Středomoří

"Nelegální migrace ve Středomoří znamená velkou výzvu, neboť migranti nadále riskují svůj život ve snaze dosáhnout teritoria Evropské unie. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že situace ve Středomoří je vážná a že není přijatelné, aby zde docházelo ke ztrátám na životech. Pokud jde o další postup, plně chápu důležitost a závažnost diskutované problematiky a mohu Vám slíbit, že by se výsledek dnešní Rady měl promítnout do Závěrů Evropské rady," dodal Martin Pecina.
 

První azylový balíček a EASO (Evropský azylový podpůrný úřad)

České předsednictví dnes informovalo o stavu vyjednávání jednotlivých návrhů prvního azylového balíčku, nařízení o zřízení Evropského azylového podpůrného úřadu včetně návrhu na změnu rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu. Členské státy vyjádřily své pozice jak k návrhům obecně, tak i k přetrvávajícím problémům v jednotlivých návrzích, a to ať již jde o problematiku vstupu žadatelů o azyl na trh práce, institut zajištění, otázku dočasného pozastavení transferů podle dublinského nařízení, popř. problematiku opravných prostředků proti rozhodnutí o transferu. Práce na azylové legislativě budou pokračovat i nadále, dnešní diskuse byla důležitým vodítkem pro další jednání na nižších pracovních úrovních při hledání kompromisního znění prvního azylového baličku či návrhu na vytvoření Evropského azylového podpůrného úřadu.

  

Markéta Matlochová
tisková mluvčí MV pro CZ PRES

  

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem