Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

​Mapy kriminality zefektivňují boj s kriminalitou

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR představilo včera, 9. června 2022, výstupy společného projektu Mapy budoucnosti II. Projekt posouvá Českou republiku mezi země s nejefektivnějším a nejotevřenějším zpracováním dat o kriminalitě. 

Více než roční pilotní testování a evaluace map kriminality pro veřejnost a pro obce ukázalo, že jsou skvělým nástrojem pro předávání informací týkající se kriminality v území a pro další práci s nimi, jako přehled o stavu kriminality, její analýza, plánování policejních hlídek či preventivních aktivit na daném území.

Projekt přinesl přímo využitelné výsledky ve třech rovinách – v mapách kriminality pro veřejnost, v mapách kriminality pro obce a v prediktivních mapách kriminality. Cílem ve všech rovinách je dále snižovat již tak nízkou kriminalitu, zvyšovat její objasněnost, cíleně plánovat policejní hlídky a preventivní opatření do těch skutečně nejrizikovějších míst, snižovat administrativu a naopak zvýšit pobyt policistů v ulicích.

Mapy kriminality pro veřejnost znázorňují všem uživatelům internetu statisticky evidované trestné činy a přestupky na lokální úrovni. Umožňují zobrazovat výběr dle místa, času či druhu skutků včetně informace o typu deliktu a jeho třídě, datu oznámení a stavu objasnění ze strany Policie ČR.
Mapy kriminality pro obce jsou rozšířenou verzí map kriminality a přinášejí vyšší polohovou přesnost dat přímo obcím a obecním policiím. Dosud je v rámci testování využívají pilotní obce, ale již letos budou přístupny všem obcím v Česku. Obce si do těchto map mohou nahrát i svá data o přestupcích (a rovněž je zpřístupnit i veřejnosti), čímž se získá unikátní komplexní přehled o kriminalitě na daném území.
Výsledkem třetí roviny projektu jsou technické nástroje, přímo využitelné pro práci policie při předvídání kriminality a strojového vyhodnocování aktuálních rizik v oblasti vnitřní bezpečnosti v území. Tyto prediktivní mapy kriminality mají potenciál zautomatizovat a zjednodušit plánování policejních hlídek v území, včetně spolupráce Policie ČR a obecních policií, k efektivnímu rozdělení činností v území.

Projekt Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR „Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

Odkazy do noveho okna

Celá ČR

Celá ČR 

Detailní náhled

Mapa obec_detail

Mapa obec_detail 

Detailní náhled

Mapa obec_diagram

Mapa obec_diagram 

Detailní náhled

Predikce

Predikce 

Detailní náhled

Statistiky_obce

Statistiky_obce 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem