Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Manuál pro obce

Využívání údajů z ROB a z evidence obyvatel 

 

Obcím se zjednodušilo získávání údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

Ministerstvo vnitra společně se Správou základních registrů připravilo zejména pro ty úřady, které nemají zaregistrovaný svůj agendový informační systém, službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

Kompetentní úředníci tak dostanou komfortní možnost, jak v souladu se zákonem získávat aktuální údaje o obyvatelích, kteří mají pobyt na území jejich obce. Jde o informace, jež úřad potřebuje znát z důvodu vykonávání své působnosti, konkrétně o narození, úmrtí, změně pobytu, státním občanství, počtu obyvatel atd. Tyto údaje obce využívají např. pro zjištění, kterým obyvatelům a na jakou adresu mají či nemají zasílat složenky za svoz odpadu. Postup nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. "změnových sestav" obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.

Získávání referenčních údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel je od 10. března 2014 možné prostřednictvím elektronického formuláře "Žádost o využití údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel" na Portálu veřejné správy. Na základě žádosti úřadu, zaslané do datové schránky Správy základních registrů, bude do datové schránky příslušné obce odeslán soubor s příslušnou informací. Žádost o poskytnutí údajů o fyzických osobách, které mají pobyt na území příslušné obce, může podat statutární zástupce obce nebo jím pověřená osoba. Každý výdej osobních údajů z těchto systémů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a žádost je nutné podat vždy minimálně 4 kalendářní dny před požadovaným datem zpracování.

Pro usnadnění práce úřadů se získáváním dat z těchto systémů byl pro potřeby obcí vytvořen podrobný manuál, který je publikován na webových stránkách Ministerstva vnitra (viz níže) a na Portálu veřejné správy.

  

vytisknout  e-mailem