Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Manuál pro obce

Využívání údajů z registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců. 

S účinností od 1. července 2022 došlo ve spolupráci Ministerstva vnitra a Správy základních registrů (nyní Digitální a informační agentura) k rozšíření služby umožňující obcím výdej údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel rovněž o výdej dat z agendového informačního systému cizinců. Pro městské části hlavního města Prahy byla tato funkcionalita zpřístupněna v září 2022, pro městské části a městské obvody územně členěných statutárních měst v říjnu 2023.

Služba, nahrazující dřívější praxi poskytování tzv. „změnových sestav“ obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu, umožňuje obcím získávat aktuální údaje o obyvatelích, jež jsou v rámci jejich územního obvodu přihlášeni k pobytu. Jde o informace, které úřad potřebuje znát z důvodu vykonávání své působnosti, konkrétně o narození, úmrtí, změně pobytu, státním občanství, počtu obyvatel atd. Obce tyto údaje využívají např. pro zjištění skutečnosti, kterým obyvatelům a na jakou adresu mají či nemají zasílat složenky za svoz odpadu. Nově pak údaj o datu přistěhování a odstěhování mohou obce získat nejenom o státních občanech České republiky, ale také o cizincích. U těch mají navíc možnost využívat údaj o druhu pobytu. Obce tedy již nemusí žádat o sestavy cizinců Ředitelství služby cizinecké policie.

Získávání údajů z registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců je možné prostřednictvím elektronického formuláře "Žádost o využití údajů z registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému cizinců" zveřejněného v prostředí CzechPOINT@office. Na základě žádosti úřadu, zaslané do datové schránky Digitální a informační agentury, bude do datové schránky příslušné obce odeslán soubor s požadovanou informací. Žádost o poskytnutí údajů o fyzických osobách, které mají pobyt na území příslušné obce, může podat oprávněný pracovník obce, který má přístup do prostředí CzechPOINT@office a jemuž byl lokálním administrátorem v Jednotném identitním prostoru nastaven přístup do složky „Základní registry“, kde je formulář zveřejněn. Formulář se pracovníkovi zobrazuje za předpokladu, že má nastaveno oprávnění na kombinaci agendy A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) a činnostní role CR8050 Výkon samostatné působnosti (§ 35) v případě obce a městské části nebo městského obvodu v územně členěných statutárních městech, nebo kombinaci agendy A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) a činnostní role CR6942 Výkon samostatné působnosti MČ (18 až 19) v případě městské části hlavního města Prahy.

Pro usnadnění práce úřadů se získáváním dat z uvedených informačních systémů byl aktualizován podrobný manuál, který je publikován na webových stránkách Ministerstva vnitra (vizte níže).

vytisknout  e-mailem