Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legislativní rámec sítě PEGAS

Zdroj textu: MV et eNovation. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS. Praha, leden 2014
 

Zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
  Povinnost umožnit orgánům a složkám IZS krizovou komunikaci v hromadné radiokomunikační síti Ministerstva vnitra ukládá Ministerstvu vnitra § 12, odst. 5 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky: „Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy.“
 •  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   
  Podle § 7 odst. 2 písm. b) a d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Ministerstvo vnitra „usměrňuje integrovaný záchranný systém“ a „řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného záchranného systému“.
   
  Podle § 18 odst. 1 téhož zákona „Při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací se použije krizová komunikace; krizovou komunikací se pro účely tohoto zákona rozumí přenos informací mezi státními orgány, územními samosprávnými orgány a mezi složkami integrovaného záchranného systému za využití prostředků hlasového a datového přenosu informací veřejné telekomunikační sítě i vybrané části neveřejných telekomunikačních sítí.“
   
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
  Povinnost uvedenou v zákoně č. 239/2000 Sb. upřesňuje § 29 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, podle něhož „ke krizové komunikaci slouží hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému provozovaná ministerstvem“.
   
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),
   
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
   
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,
   
 • Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky,
   
 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
   
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), § 11 odst. 7 zákona o zdravotních službách požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků,
   
 • Přílohy I a II k vyhlášce č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky:
  Povinnost výbavy vozidel a vrtulníků zdravotnické záchranné služby radiokomunikačními zařízeními podle příloh vyhlášky č. 269/2012 Sb. ke dni 13. 9. 2014,
   
  Legislativa-PEGAS.jpg
   
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu,
   
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
   
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích,
   
 • Nařízení vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.
 

Jiné materiály státní správy ČR

 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020,
 • Programové prohlášení vlády (2010).
 

Koncepční materiály radiokomunikační sítě IZS PEGAS

 • Usnesení vlády ČR č. 246/1993 – Vypracování návrhu technického řešení propojitelnosti složek IZS,
   
 • Usnesení vlády ČR č. 823/1999 – Schválení zásad informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek IZS,
   
 • Usnesení vlády ČR č. 86/2000 – Financování projektu PEGAS z úvěru od ČKA,
   
 • Usnesení vlády ČR č. 451/2001 – Schválení rozšíření sítě PEGAS a konečného termínu na dokončení infrastruktury sítě,
   
 • Usnesení vlády ČR č. 725/2004 – Vyhodnocení a schválení ukončení výstavby infrastruktury sítě PEGAS.
 
Od posledního jmenovaného usnesení vlády síť PEGAS standardně fungovala s pokrytím 96 % území ČR a nebyly zpracovány žádné strategické dokumenty o jejím rozvoji či modernizaci.
 
Strategie budoucího rozvoje sítě PEGAS do roku 2020 bude zahrnuta do dokumentu Koncepce rozvoje ICT Ministerstva vnitra, který se nyní zpracovává a připravuje ke schválení v 2. pololetí roku 2014.


 
 
Zpět na rozcestník PEGAS

 

vytisknout  e-mailem