Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kvóty pro ekonomickou migraci & Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

Pro podávání žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání jsou od 1. září 2019 na vybraných zastupitelských úřadech ČR zavedeny početní kvóty. Jejich výši stanovuje nařízení vlády č. 220/2019 Sb. (pdf, 101 kB) ve znění nařízení vlády č. 321/2022 Sb. (pdf, 78 kB).

Kvoty_pro_ekonomickou_migraci-obr_-_20200521.jpg

Roční kvóty stanovené nařízením vlády jsou pro účely náběru žádostí rovnoměrně rozděleny do jednotlivých kalendářních měsíců. Informace o aktuálním čerpání konkrétních kvót jsou zveřejněny přímo na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů. Po vyčerpání kvóty jsou všechny další případné žádosti nepřijatelné.

V rámci kvót jsou stanoveny maximální počty žádostí, které mohou podat účastníci Programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku:

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál jsou otevřené pro občany všech třetích států světa, kteří splňují podmínky pro zařazení.

Program kvalifikovaný zaměstnanec je určen pouze pro občany Běloruska, Černé Hory, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Ukrajiny.

Vladni_migracni_programy-obr_-_20200521.jpg

Programy jsou realizovány od 1. září 2019 na základě usnesení vlády č. 581 ze dne 26. srpna 2019. Gestorem všech programů je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Účastníci programů mají při podávání žádostí o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu přednost před cizinci, kteří chtějí do České republiky migrovat mimo programy, a možnost podání žádosti je jim zaručena. Občan třetího státu, který je zařazen do některého z programů, se nemusí k podání žádosti předem objednat jako ostatní žadatelé. V rámci stanovené kvóty mu je přidělen termín návštěvy zastupitelského úřadu podle pořadí, v jakém byl do programu zařazen.

O zařazení do programů cizinci žádají výhradně prostřednictvím svých zaměstnavatelů, kteří byli do programů rovněž zařazeni. Podmínky pro zařazení zaměstnavatelů stanovují jednotlivé programy.

  • Žádost o zařazení do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec podávají zaměstnavatelé Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Ministerstvu zdravotnictví (jsou-li poskytovateli zdravotních služeb).

  • Žádost o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec podávají zaměstnavatelé garantům, čili pověřeným podnikatelským reprezentacím, jejichž seznam je uveden v příslušném programu, nebo agentuře CzechInvest.

  • Žádost o zařazení do Programu klíčový a vědecký personál podávají zaměstnavatelé Ministerstvu průmyslu a obchodu (jedná-li se o investory) nebo agentuře CzechInvest (jedná-li se o výzkumnou organizaci, technologickou společnost, nově založenou společnost nebo společnost typu start-up).
     

Na účast zaměstnavatele ani občana třetího státu v Programu není právní nárok.

Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku od 1. září 2019 nahradily všechny migrační projekty a režimy zvláštního zacházení, které v té době byly realizovány. Zaměstnavatelé zařazení k tomuto dni do některého z dosavadních projektů či režimů se automaticky stali účastníky odpovídajícího nového programu:

Přechozí projekt nebo režim Nový program
Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (tzv. Režim Ukrajina)


Program kvalifikovaný zaměstnanec
Režim Ostatní státy
Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny
Fast Track
Program klíčový a vědecký personál
Welcome Package pro investory

Informace o žádostech o zaměstnanecké karty podávaných účastníky programů lze nalézt rovněž zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 1. listopadu 2022

vytisknout  e-mailem