Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kulturní památky

Seznam národních kulturních památek a archivních kulturních památek 

Archivní kulturní památky

Institut archivních kulturních památek (AKP) patří k významným nástrojům ochrany a propagace Národního archivního dědictví.

Za archivní kulturní památky (AKP) mohou být prohlášeny archiválie, které vzhledem k době vzniku, obsahu, formě, původci nebo vnějším znakům mají význam pro dějiny obecné, národní nebo regionální, pro dějiny vědy, techniky nebo kultury nebo vzhledem k jedinečnosti nebo původnosti anebo k případné další výjimečné vlastnosti mají mimořádný význam pro společnost. U navrhovaných souborů archiválií se přihlíží k jejich obsahové i věcné jednotě. Za AKP se prohlašují archiválie nebo archivní soubory uložené v jednom archivu nebo kulturně vědecké instituci (muzea, galerie, památníky, ústav Akademie věd a vysoké školy) nebo u jednoho vlastníka.

Žádost o prohlášení archiválií za AKP se podává u Ministerstva vnitra, které rozhoduje o jejich prohlášení za AKP. Obdobně se postupuje v případech, kdy jde o rozšíření dosavadní AKP. Vláda České republiky pak může nařízením prohlásit AKP za Národní kulturní památku (NKP).

Ministerstvo vnitra vede zvláštní evidenci všech archiválií prohlášených za AKP nebo za NKP. Archivy, v nichž jsou tyto archiválie uloženy nebo které vedou tyto archiválie v druhotné evidenci Národního archivního dědictví (pdf, 625 kB), je vedou ve zvláštní evidenci.

Podrobnosti nakládání s AKP a NKP (proces prohlášení, ochrana, evidence, označování, zpřístupňování, vystavování atd.) uvádí Metodický návod k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně.
 

Přehled doposud prohlášených archivních kulturních památek

Za AKP se prohlašují jak jednotlivé archiválie (které jsou součástí archivních fondů nebo archivních sbírek (tzv. archivní soubory), tak celé archivní soubory a jejich ucelené části. Seznam proto uvádí následující údaje:

  • Číslo AKP
  • Název AKP: Uvedena je příslušná charakteristika AKP;
  • Archivní soubor: Uveden je archivní soubor, ve kterém je (jsou) archiválie uložena (y);
  • Archiv (místo uložení): Uveden je název archivu, kulturně vědecké instituce nebo vlastník archiválie uložené mimo archiv, který má archiválii ve své péči. Je-li uveden pouze název státního oblastního archivu, archiválie je uložena v jeho centrále, jinak je uveden i státní okresní archiv (vnitřní organizační jednotka příslušného státního oblastního archivu);
  • Datum prohlášení: Uvedeno je datum prohlášení AKP;
  • Rozšířeno: Uvedeny jsou údaje o rozšíření příslušné AKP;
  • Datum rozšíření: Uvedeno je datum rozšíření AKP.

  

V průběhu času docházelo k slučování a rozšiřování jednotlivých archivních kulturních památek. Z tohoto důvodu jsou v číselné řadě intervaly, které vznikly v důsledku uvolnění některých čísel (21, 22, 30, 57, 58, 59, 60, 61).
 

1.
Název AKP: Archiv české koruny 1158-1935 (fond - listiny)
Archivní soubor: Archiv české koruny
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977

Archiv české koruny 1158-1935 

  

2.
Název AKP:
Spis o mzdovém sporu mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 30. leden - 8. srpen 1823
Archivní soubor: Policejní ředitelství Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977

Spis o mzdovém sporu mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 30. leden - 8. srpen 1823 Spis o mzdovém sporu mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 30. leden - 8. srpen 1823 Spis o mzdovém sporu mezi tiskařskými dělníky a majiteli kartounek 30. leden - 8. srpen 1823 

  

3.
Název AKP: Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848
Archivní soubor: Svatováclavský výbor roku 1848 Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977

Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848 Svatováclavský výbor 1848, Národní výbor 1848 

  

4.
Název AKP: Pamětní zakládací listina Národního divadla v Praze
Archivní soubor: Archiv Národního divadla, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977
Rozšířeno: Listina pamětní týkající se stavby Národního divadla v Praze a seznam osob a firem, které se na znovuzbudování divadla podílely - rok 1883
Datum rozšíření AKP: 16. prosince 1986

Pamětní zakládací listina Národního divadla v Praze 

  

5.
Název AKP: Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880, 3. říjen - 13. listopad
Archivní soubor: Policejní ředitelství Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977

Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880 Protokol Politického klubu dělnického v Praze 1880 

  

6.
Název AKP: Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890, 13. březen 1890
Archivní soubor: České místodržitelství
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977

Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890 Provolání „Lide pracující“ k 1. máji 1890 

  

7.
Název AKP:
Rezoluce a memoranda organizací KSČ, závodních rad národních správ a národních výborů a požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a podniků 1945-1947
Archivní soubor: Ministerstvo průmyslu, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977

Rezoluce a memoranda organizací KSČ, závodních rad národních správ a národních výborů a požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a podniků 1945-1947 Rezoluce a memoranda organizací KSČ, závodních rad národních správ a národních výborů a požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a podniků 1945-1947 Rezoluce a memoranda organizací KSČ, závodních rad národních správ a národních výborů a požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a podniků 1945-1947 Rezoluce a memoranda organizací KSČ, závodních rad národních správ a národních výborů a požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a podniků 1945-1947 Rezoluce a memoranda organizací KSČ, závodních rad národních správ a národních výborů a požadavky na zestátnění klíčového průmyslu, bank, energetických zdrojů a podniků 1945-1947 

  

8.
Název AKP: Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových organizací a význačných osobností veřejného života konané 23. února 1948 v Obecním domě v Praze, 23. únor 1948
Archivní soubor: Národní fronta - ústřední výbor, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 7. července 1977

Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových organizací a význačných osobností veřejného života konané 23. února 1948 v Obecním domě v Praze, 23. únor 1948 Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových organizací a význačných osobností veřejného života konané 23. února 1948 v Obecním domě v Praze, 23. únor 1948 Dokumenty z porady představitelů politických stran, zájmových a odborových organizací a význačných osobností veřejného života konané 23. února 1948 v Obecním domě v Praze, 23. únor 1948 

  

9.
Název AKP: Proces s účastníky svárovské stávky 1870
Archivní soubor: Krajský soud Mladá Boleslav
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Praha
Datum prohlášení: 7. července 1977

Proces s účastníky svárovské stávky 1870 

  

10.
Název AKP: Soudní proces s účastníky svatomarkétského sjezdu 1878
Archivní soubor: Krajský soud trestní Praha
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Praha
Datum prohlášení: 7. července 1977

Soudní proces s účastníky svatomarkétského sjezdu 1878 

  

11.
Název AKP:
Sbírka „Historica Třeboň“ z let 1215-1682
Archivní soubor: Historica Třeboň
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Třeboň
Datum prohlášení: 7. července 1977

Sbírka „Historica Třeboň“ z let 1215-1682 Sbírka „Historica Třeboň“ z let 1215-1682 

  

12.
Název AKP: Listina 11. březen 1454, kterou král Ladislav ustanovuje Jiřího z Poděbrad vladařem a zemským správcem
Archivní soubor: Rodinný archiv pánů z Hradce, Jindřichův Hradec, inv. č. 126, listina č. 126 (stará sign. 160)
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - pracoviště Zámek
Datum prohlášení: 7. července 1977

Listina 11. březen 1454, kterou král Ladislav ustanovuje Jiřího z Poděbrad vladařem a zemským správcem 

  

13.
Název AKP:
Listina z r. 1197, jíž šlechtic Hroznata zakládá a dotuje klášter v Teplé
Archivní soubor: Premonstráti Teplá
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Plzeň
Datum prohlášení: 7. července 1977

Listina z r. 1197, jíž šlechtic Hroznata zakládá a dotuje klášter v Teplé 

  

14.
Název AKP: Matrika oddaných fary Jáchymov se zápisy z let 1531-1545 a 1574-1602
Archivní soubor: Sbírka matrik západních Čech
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Plzeň
Datum prohlášení: 7. července 1977

Matrika oddaných fary Jáchymov 

  

15.
Název AKP:
Tzv. Zakládací listiny kapituly litoměřické /text A/
Archivní soubor: Kapitula Litoměřice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Litoměřice
Datum prohlášení: 7. července 1977

Tzv. Zakládací listiny kapituly litoměřické 

  

16.
Název AKP:
Klaudiánova mapa Čech
Archivní soubor: Biskupské sbírky Litoměřice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Litoměřice
Datum prohlášení: 7. července 1977

Klaudiánova mapa Čech 

  

17.
Název AKP: Urbář panství Frýdlant
Archivní soubor: Velkostatek Frýdlant
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Litoměřice
Datum prohlášení: 7. července 1977

Urbář panství Frýdlant 

  

18.
Název AKP:
Šlikovský horní řád pro Jáchymov z roku 1518
Archivní soubor: Rodinný archiv Šliků
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 7. července 1977
Rozšířeno: rozšířeno o písemnosti k dějinám šlikovské mincovny a dolování v Jáchymově, o korespondenci nejvyššího mincmistra Bedřicha Šlika z let 1595-1599, časový rozsah 1537-1767
Datum rozšíření: 9. prosince 1997

Šlikovský horní řád pro Jáchymov z roku 1518 

  

19.
Název AKP:
Urbář broumovského panství z roku 1676
Archivní soubor: Velkostatek Broumov
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 7. července 1977

Urbář broumovského panství z roku 1676 Urbář broumovského panství z roku 1676 Urbář broumovského panství z roku 1676 Urbář broumovského panství z roku 1676 

  

20.
Název AKP:
Stavovské rukopisy
Archivní soubor: Stavovské rukopisy
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 13.prosince 1989
Rozšířeno: Pod toto číslo zahrnuty dříve uznané KP č. 58. Sněmovní památky sv. I z let 1518-1546, č. 59. Sněmovní kopiář z let 1526-1546, č. 60. Nejstarší kniha půhonná a nálezová brněnské cúdy z let 1406-1415, 61. Nejstarší kniha půhonná a nálezová olomoucké cúdy z let 1405-1412, protože jsou součástí jednoho fondu.
Datum rozšíření: 13. prosince 1989

Stavovské rukopisy Stavovské rukopisy Stavovské rukopisy 

  

23.
Název AKP:
Noviny Rovnost č. 1 (13. srpna 1885)
Archivní soubor: Policejní ředitelství
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 7. července 1977

Noviny Rovnost č. 1 (13. srpna 1885) 

  

24.
Název AKP: Tři listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z let 1131, 1131 a 1146-1148
Archivní soubor: Metropolitní kapitula Olomouc, Arcibiskupství Olomouc
Archiv (místo uložení): Zemský archiv v Opavě - depozitum
Datum prohlášení: 7. července 1977

Tři listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka 

  

25.
Název AKP:
Soubor rukopisů Slezského stavovského archivu
Archivní soubor: Slezský stavovský archiv, Opava
Archiv (místo uložení): Zemský archiv v Opavě
Datum prohlášení: 13.prosince 1989
Rozšířeno: Pod tímto číslem jsou evidovány původně uznané památky č. 25 Knihy roků opavských krnovských z 16. a počátku 17. století a č. 25a. zemské desky (knihy zadní) knížectví opavského, krnovského a české části knížectví nisského a těšínského včetně repertářů a indexů, protože jsou součástí jednoho fondu.
Datum rozšíření: 13. prosince 1989

Soubor rukopisů Slezského stavovského archivu   

26.
Název AKP:
Aktový materiál o rudném průzkumu na Těšínsku, Frýdecku a Bílsku 1767-1769 a o nálezu uhlí na Ostravsku 1767-1782
Archivní soubor: Královský úřad Opava
Archiv (místo uložení): Zemský archiv v Opavě
Datum prohlášení: 7. července 1977

Aktový materiál o rudném průzkumu na Těšínsku, Frýdecku a Bílsku 1767-1769 a o nálezu uhlí na Ostravsku 1767-1782 

  

27.
Název AKP:
Autentika bohnického kostela z r. 1158
Archivní soubor: Sbírka listin
Archiv (místo uložení): Archiv hlavního města Prahy
Datum prohlášení: 2. srpna 1977

Autentika bohnického kostela z r. 1158 

  

28.
Název AKP:
Dvě nejstarší radní knihy Starého Města pražského z let 1310-1419 a 1366-1611
Archivní soubor: Sbírka rukopisů
Archiv (místo uložení): Archiv hlavního města Prahy
Datum prohlášení: 2. srpna 1977

Dvě nejstarší radní knihy Starého Města pražského Dvě nejstarší radní knihy Starého Města pražského 

  

29.
Název AKP: Dvě nejstarší bronzová pečetidla
 a. Menšího Města pražského asi z r. 1257
 b. Starého Města pražského z doby kolem roku 1280
Archivní soubor: Sbírka typářů
Archiv (místo uložení): Archiv hlavního města Prahy
Datum prohlášení: 2. srpna 1977

Dvě nejstarší bronzová pečetidla Dvě nejstarší bronzová pečetidla 

  

31.
Název AKP:
Listina A jihlavského městského a horního práva z konce 70. let 13. století
Archivní soubor: Archiv města Jihlava do roku 1848
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Jihlava
Datum prohlášení: 29. srpna 1977

Listina A jihlavského městského a horního práva z konce 70. let 13. století 

  

32.
Název AKP:
Soubor městských knih lounských zahájeného soudu 1347-1517
Archivní soubor: Archiv města Louny
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Litoměřice, Státní okresní archiv Louny
Datum prohlášení: 31. srpna 1977

Soubor městských knih lounských zahájeného soudu 1347-1517 Soubor městských knih lounských zahájeného soudu 1347-1517 

  

33.
Název AKP:
Listina z ledna 1243, kterou král Václav I. uděluje Brnu městská práva (tzv. Velké a Malé privilegium).
Archivní soubor: Archiv města Brna
Archiv (místo uložení): Archiv města Brna
Datum prohlášení: 5. září 1977

Listina z ledna 1243, kterou král Václav I. uděluje Brnu městská práva Listina z ledna 1243, kterou král Václav I. uděluje Brnu městská práva 

  

34.
Název AKP:
Kniha výpovědí brněnských kmetů písaře Jana vzniklá po r. 1355 (tzv. Právní kniha písaře Jana)
Archivní soubor: Archiv města Brna
Archiv (místo uložení): Archiv města Brna
Datum prohlášení: 5. září 1977

Kniha výpovědí brněnských kmetů písaře Jana vzniklá po r. 1355 

  

35.
Název AKP
: Listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1223, kterou potvrzuje uničovským měšťanům práva, daná jim moravským purkrabím Jindřichem Vladislavem
Archivní soubor: Archiv města Uničov
Archiv (místo uložení): Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Olomouc
Datum prohlášení: 21. října 1977

Listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1223, kterou potvrzuje uničovským měšťanům práva 

  

36.
Název AKP:
Tzv. zakládací listina české akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Archivní soubor: Česká akademie věd a umění
Archiv (místo uložení): Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR
Datum prohlášení: 21. října 1977

Tzv. zakládací listina české akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 

  

37.
Název AKP:
Archivní fond „Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd“
Archivní soubor: Vládní komise pro vybudování ČSAV
Archiv (místo uložení): Masarykův ústav - Archiv Akademie věd ČR
Datum prohlášení: 21. října 1977

Archivní fond „Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd“ Archivní fond „Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd“ Archivní fond „Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd“ 

  

38.
Název AKP:
Rukopis hry J. K. Tyla „Fidlovačka“ z r. 1834 s textem národní hymny
Archivní soubor: Tyl Josef Kajetán
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzeň
Datum prohlášení: 16. listopadu 1977

Rukopis hry J. K. Tyla „Fidlovačka“ z r. 1834 s textem národní hymny Rukopis hry J. K. Tyla „Fidlovačka“ z r. 1834 s textem národní hymny 

  

39.
Název AKP:
Torso Archivu obce Lidice z let 1924-1941
Archivní soubor: Archiv obce Lidice
Archiv (místo uložení): Státní okresní archiv Kladno
Datum prohlášení: 23. listopadu 1977

Torso Archivu obce Lidice z let 1924-1941 

  

40.
Název AKP:
Právní kodex ze 14.-15. století, obsahující především Jus regale montanorum
Archivní soubor: Archiv města Kutná Hora
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora
Datum prohlášení: 23. listopadu 1977

Právní kodex ze 14.-15. století Právní kodex ze 14.-15. století 

  

41.
Název AKP:
Kancionály Stanislava Kantora I. 1570-19. st., II. 1578-17 st., III. 1587 - 19 st.
Archivní soubor: Sbírka rukopisů
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Tábor
Datum prohlášení: 8. května 1980

Kancionály Stanislava Kantora I. 1570-19. st., II. 1578-17 st., III. 1587 - 19 st. Kancionály Stanislava Kantora I. 1570-19. st., II. 1578-17 st., III. 1587 - 19 st. Kancionály Stanislava Kantora I. 1570-19. st., II. 1578-17 st., III. 1587 - 19 st. 

  

42.
Název AKP:
Manifest českých spisovatelů z května 1917
Archivní soubor: Rada českých spisovatelů
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 8. května 1980

Manifest českých spisovatelů z května 1917 Manifest českých spisovatelů z května 1917 

  

43.
Název AKP:
Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR (29.1.-19.4.1943)
Archivní soubor: 1. československý samostatný prapor v SSSR
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 8. května 1980

Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR Válečný deník 1. čs. polního praporu v SSSR 

  

44.
Název AKP:
Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR od 15.5.1944
Archivní soubor: Velitelství 1. československého armádního sboru v SSSR
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 8. května 1980

Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR od 15.5.1944 Válečný deník 1. čs. armádního sboru v SSSR od 15.5.1944 

  

45.
Název AKP:
Kancionál vyšehradský - 15. století
Archivní soubor: Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 28. října 1981

Kancionál vyšehradský - 15. století Kancionál vyšehradský - 15. století Kancionál vyšehradský - 15. století 

  

46.
Název AKP:
Kronika Františka Pražského
Archivní soubor: Rodinný archiv Černínů z Chudenic, Jindřichův Hradec (nezpracovaný)
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - pracoviště Zámek
Datum prohlášení: 28. října 1981

Kronika Františka Pražského z roku 1353 

  

47.
Název AKP:
Kniha starého pána z Rožmberka z roku 1486 + 15. století
Archivní soubor: Rukopisy Třeboň
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Třeboň
Datum prohlášení: 28. října 1981

Kniha starého pána z Rožmberka z roku 1486 + 15. století 

  

48.
Název AKP:
Fragmenty Kosmovy kroniky a legendy tzv. Crescente fide ze 13. století
Archivní soubor: Sbírka rukopisů
Archiv (místo uložení): Archiv hlavního města Prahy
Datum prohlášení: 28. října 1981

Fragmenty Kosmovy kroniky a legendy tzv. Crescente fide ze 13. století Fragmenty Kosmovy kroniky a legendy tzv. Crescente fide ze 13. století 

  

49.
Název AKP:
Zlomek Alexandreidy z 1. poloviny 14. století
Archivní soubor: Sbírka rukopisů
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Třeboň, Státní okresní archiv České Budějovice
Datum prohlášení: 28. října 1981

Zlomek Alexandreidy z 1. poloviny 14. století 

  

50.
Název AKP:
Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498 - 1502
Archivní soubor: Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 28. července 1982

Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498 - 1502 Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498 - 1502 Registra krále Vladislava II., kniha XXII. z let 1498 - 1502 

  

51.
Název AKP:
Urbář arcibiskupských statků po roce 1390
Archivní soubor: Archiv pražského arcibiskupství, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 28. července 1982

Urbář arcibiskupských statků po roce 1390 Urbář arcibiskupských statků po roce 1390 Urbář arcibiskupských statků po roce 1390 

  

52.
Název AKP:
Urbář kláštera břevnovského 1406
Archivní soubor: Benediktini - klášter Břevnov, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 28. července 1982

Urbář kláštera břevnovského 1406 Urbář kláštera břevnovského 1406 Urbář kláštera břevnovského 1406 

  

53.
Název AKP:
Urbář kláštera strahovského 1410
Archivní soubor: Premonstráti - klášter Strahov, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 28. července 1982
Rozšířeno: rozšířeno o druhý, starší urbář strahovského kláštera z 15. století
Datum rozšíření: 4. ledna 2024

akp053_1-mini.jpg akp053_2-mini.jpg akp053_3-mini.jpg akp053_4-mini.jpg akp053_5-mini.jpg 

  

54.
Název AKP:
Berní rejstřík arcibiskupských statků 1379
Archivní soubor: Archiv pražského arcibiskupství, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 28. července 1982

Berní rejstřík arcibiskupských statků 1379 Berní rejstřík arcibiskupských statků 1379 Berní rejstřík arcibiskupských statků 1379 

  

55.
Název AKP:
Listina Přemysla Otakara I. z 24. července 1224
Archivní soubor: Benediktini - klášter Břevnov, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 28. července 1982

Listina Přemysla Otakara I. z 24. července 1224 Listina Přemysla Otakara I. z 24. července 1224 

  

56.
Název AKP:
Zákon č. 121 ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky
Archivní soubor: Volby prezidentů republiky
Archiv: Archiv Poslanecké sněmovny
Datum prohlášení: 28. července 1982

Zákon č. 121 ze dne 29. února 1920 

  

62.
Název AKP:
První zákon ze dne 28. října 1918, prohlášení naší státní samostatnosti (orig. koncept psaný rukou Dr. A. Rašína s podpisy členů Národního výboru)
Archivní soubor: Rašín Alois
Archiv (místo uložení): Archiv Národního muzea
Datum prohlášení: 28. července 1982

První zákon ze dne 28. října 1918, prohlášení naší státní samostatnosti První zákon ze dne 28. října 1918, prohlášení naší státní samostatnosti 

  

63.
Název AKP:
Kniha jednacích protokolů Vlasteneckého muzea v Praze z let 1822 - 1852
Archivní soubor: Národní muzeum
Archiv (místo uložení): Archiv Národního muzea
Datum prohlášení: 28. července 1982

Kniha jednacích protokolů Vlasteneckého muzea v Praze z let 1822 - 1852 Kniha jednacích protokolů Vlasteneckého muzea v Praze z let 1822 - 1852 Kniha jednacích protokolů Vlasteneckého muzea v Praze z let 1822 - 1852 

  

64.
Název AKP:
Rukopis Karla Havlíčka Borovského „Křest sv. Vladimíra“
Archivní soubor: Rieger František Ladislav
Archiv (místo uložení): Archiv Národního muzea
Datum prohlášení: 28. července 1982

Rukopis Karla Havlíčka Borovského „Křest sv. Vladimíra“ 

  

65.
Název AKP:
Matiční kniha 1831-1846
Archivní soubor: RNM - Společnost NM - Matice česká
Archiv (místo uložení): Archiv Národního muzea
Datum prohlášení: 28. července 1982

Matiční kniha 1831-1846 Matiční kniha 1831-1846 Matiční kniha 1831-1846 

  

66.
Název AKP:
Dvě listiny litomyšlského biskupa Jana ze Středy pro město Litomyšl, vydané v Domažlicích 28. srpna 1357, kterými se řezníkům a pekařům v Litomyšli udělují cechovní řády podle vzoru cechovního řádu řezníků a pekařů v Hradci Králové
Archivní soubor: Cech řezníků Litomyšl, Cech pekařů a perníkářů Litomyšl
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Hradec Královéu - Státní okresní archiv Svitavy se sídlom v Litomyšli
Datum prohlášení: 28. července 1982

Dvě listiny litomyšlského biskupa Jana ze Středy pro město Litomyšl Dvě listiny litomyšlského biskupa Jana ze Středy pro město Litomyšl Dvě listiny litomyšlského biskupa Jana ze Středy pro město Litomyšl 

  

67.
Název AKP:
Dva katalogy posluchačů filozofického ústavu v Litomyšli z let 1803-1844
Archivní soubor: Gymnázium Litomyšl, odd. I
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Hradec Královéu - Státní okresní archiv Svitavy se sídlom v Litomyšli
Datum prohlášení: 28. července 1982

Dva katalogy posluchačů filozofického ústavu v Litomyšli z let 1803-1844 Dva katalogy posluchačů filozofického ústavu v Litomyšli z let 1803-1844 

  

68.
Název AKP:
Bible litoměřicko-třeboňská (2 knihy)
Archivní soubor: Biskupské sbírky Litoměřice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Litoměřice
Datum prohlášení: 27. června 1984

Bible litoměřicko-třeboňská 

  

69.
Název AKP:
Bible litoměřicko- třeboňská z let 1411-1414 (1 kniha)
Archivní soubor: Rukopisy Třeboň
Archivn (místo uložení): Státní oblastní archiv Třeboň
Datum prohlášení: 6. července 1984

Bible litoměřicko- třeboňská z let 1411-1414 

  

70.
Název AKP:
Tzv. „Příborský kancionál“ - kancionál Mariánského bratrstva při farním kostele v Příboru z let 1624-1776
Archivní soubor: Farní úřad Příbor
Archiv (místo uložení): ZA Opava, Státní okresní archiv Nový Jičín
Datum prohlášení: 6. července 1984

Příborský kancionál 

  

71.
Název AKP:
Listina markraběte moravského Přemysla z 3. května 1247, kterou uděluje měšťanům opavským právo konání týdenního výročního trhu na svátek narození P. Marie a propůjčuje jim bezcelnost ve své zemi
Archivní soubor: Archiv města Opava
Archiv (místo uložení): ZA Opava, Státní okresní archiv Opava
Datum prohlášení: 6. července 1984

Listina markraběte moravského Přemysla z 3. května 1247 

  

72.
Název AKP: Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948 (č. zákona 150/1948)
Archivní soubor: Volby prezidentů republiky
Archiv (místo uložení): Archiv Poslanecké sněmovny
Datum prohlášení: 6. července 1984

Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948 

  

73.
Název AKP:
Nejstarší zachovalá městská kniha pelhřimovská z let 1419-1575
Archivní soubor: Archiv města Pelhřimov
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní archiv Pelhřimov
Datum prohlášení: 6. července 1984

Nejstarší zachovalá městská kniha pelhřimovská z let 1419-1575 

  

74.
Název AKP:
Práva města Kamenice nad Lipou z let 1462-1495
Archivní soubor: Archiv města Kamenice nad Lipou
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Pelhřimov
Datum prohlášení: 6. července 1984

Práva města Kamenice nad Lipou z let 1462-1495 

  

75.
Název AKP:
Rodinný archiv Piccolominiů Náchod
Archivní soubor: Rodinný archiv Piccolominiů Náchod
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 6. července 1984

Rodinný archiv Piccolominiů Náchod Rodinný archiv Piccolominiů Náchod 

  

76.
Název AKP:
Registra purkrechtní na panství pardubickém a kunětickém 1508-1526
Archivní soubor: Velkostatek Pardubice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 6. července 1984

Registra purkrechtní na panství pardubickém a kunětickém 1508-1526 Registra purkrechtní na panství pardubickém a kunětickém 1508-1526 

  

77.
Název AKP:
Protokol úpravy mezd novosvětských dělníků z roku 1796
Archivní soubor: Harrachovské sklárny Nový Svět
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 6. července 1984

Protokol úpravy mezd novosvětských dělníků z roku 1796 Protokol úpravy mezd novosvětských dělníků z roku 1796 

  

78.
Název AKP:
Čtyři listiny ze souboru Archivu města Hustopeče z let 1362-1798
Archivní soubor: Archiv města Hustopeče
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav
Datum prohlášení: 6. července 1984
Rozšířeno: Celý soubor listin Archivu města Hustopeče z let 1362-1798 (45 listin)
Datum rozšíření: 9. listopadu 1999

Čtyři listiny ze souboru Archivu města Hustopeče z let 1362-1798 Čtyři listiny ze souboru Archivu města Hustopeče z let 1362-1798 Čtyři listiny ze souboru Archivu města Hustopeče z let 1362-1798 Čtyři listiny ze souboru Archivu města Hustopeče z let 1362-1798 

  

79.
Název AKP:
Soubor archiválií „Tiskové procesy Karla Havlíčka Borovského v Kutné Hoře 1850-1852“
Archivní soubor: Krajský soud Kutná Hora
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Praha
Datum prohlášení: 6. července 1984

Soubor archiválií „Tiskové procesy Karla Havlíčka Borovského v Kutné Hoře 1850-1852“ 

  

80.
Název AKP:
Kresba Petra Brandla Svatá rodina
Archivní soubor: Archiv pražského arcibiskupství, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 6. července 1984

Kresba Petra Brandla Svatá rodina Kresba Petra Brandla Svatá rodina 

  

81.
Název AKP:
Aretinova mapa panství Zábřeh
Archivní soubor: Velkostatek Zábřeh
Archiv (místo uložení): Zemský archiv v Opavě
Datum prohlášení: 16. prosince 1986

Aretinova mapa panství Zábřeh 

  

82.
Název AKP:
Nejstarší dochovaná táborská městská kniha - trhová z let 1432-1450
Archivní soubor: Archiv města Tábor
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Tábor
Datum prohlášení: 16. prosince 1986

Nejstarší dochovaná táborská městská kniha - trhová z let 1432-1450 

  

83.
Název AKP:
Privilegium císaře Zikmunda ze dne 25. ledna 1437 (Praha) pro „město Hradiště nebo Tábor“, kterým jej povyšuje na město královské, uděluje řadu práv a svobod v soudních, správních, finančních i hospodářských záležitostech a posléze znak a pečeť s legendou
Archivní soubor: Archiv města Tábor
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Třeboň, Státní okresní archiv Tábor
Datum prohlášení: 16. prosince 1986

Privilegium císaře Zikmunda ze dne 25. ledna 1437 

  

84.
Název AKP:
Kniha práv města Znojma z let 1523 - 1525
Archivní soubor: Archiv města Znojma
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Znojmo
Datum prohlášení: 16. prosince 1986

Kniha práv města Znojma z let 1523 - 1525 Kniha práv města Znojma z let 1523 - 1525 Kniha práv města Znojma z let 1523 - 1525 Kniha práv města Znojma z let 1523 - 1525 

  

85.
Název AKP:
Kvaterny desk zemských
Archivní soubor: Desky zemské, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 13. prosince 1989

Kvaterny desk zemských Kvaterny desk zemských Kvaterny desk zemských 

  

86.
Název AKP:
Kniha svědomí města Nového Bydžova 1311-1470
Archivní soubor: Archiv města Nový Bydžov
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Hradec Královéu, Státní okresní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 13. prosince 1989

Kniha svědomí města Nového Bydžova 1311-1470 

  

87.
Název AKP:
Štencův archiv
Archivní soubor: Štencův archiv - sbírka negativů
Archiv (místo uložení): uloženo u restituenta
Datum prohlášení: 25. října 1991

Štencův archiv Štencův archiv 

  

88.
Název AKP:
Cisterciáci Vyšší Brod - listiny, tzv. Historický archiv, původní archivní pomůcky z let 1259-1850
Archivní soubor: Cisterciáci Vyšší Brod
Archiv (místo uložení): Cisterciácké opatství Vyšší Brod - původně Státní oblastní archiv Třeboň)
Datum prohlášení: 4. února 1992

Cisterciáci Vyšší Brod - listiny, tzv. Historický archiv Cisterciáci Vyšší Brod - listiny, tzv. Historický archiv 

  

89.
Název AKP:
Augustiniáni Staré Brno (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Augustiniáni Staré Brno
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Augustiniáni Staré Brno Augustiniáni Staré Brno Augustiniáni Staré Brno Augustiniáni Staré Brno 

  

90.
Název AKP:
Benediktini Rajhrad (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Benediktini Rajhrad
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Benediktini Rajhrad Benediktini Rajhrad Benediktini Rajhrad Benediktini Rajhrad 

  

91.
Název AKP:
Dominikáni Uherský Brod (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Dominikáni Uherský Brod
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Dominikáni Uherský Brod Dominikáni Uherský Brod 

  

92.
Název AKP:
Dominikáni Znojmo (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Dominikáni Znojmo
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Dominikáni Znojmo Dominikáni Znojmo Dominikáni Znojmo 

  

93.
Název AKP:
Františkáni Dačice (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Františkáni Dačice
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Františkáni Dačice Františkáni Dačice Františkáni Dačice 

  

94.
Název AKP:
Františkáni Uherské Hradiště (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Františkáni Uherské Hradiště
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Františkáni Uherské Hradiště Františkáni Uherské Hradiště Františkáni Uherské Hradiště 

  

95.
Název AKP:
Křižovníci Znojmo (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Křižovníci Znojmo
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Křižovníci Znojmo Křižovníci Znojmo 

  

96.
Název AKP:
Milosrdní bratři Brno (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Milosrdní bratři Brno
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Milosrdní bratři Brno Milosrdní bratři Brno Milosrdní bratři Brno 

  

97.
Název AKP:
Minorité Brno (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Minorité Brno
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Minorité Brno Minorité Brno 

  

98.
Název AKP:
Piaristé Mikulov (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Piaristé Mikulov
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Piaristé Mikulov Piaristé Mikulov 

  

99.
Název AKP: Piaristé Strážnice (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Piaristé Strážnice
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Piaristé Strážnice Piaristé Strážnice Piaristé Strážnice 

  

100.
Název AKP:
Premonstráti Nová Říše (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Premonstráti Nová Říše
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Premonstráti Nová Říše Premonstráti Nová Říše 

  

101.
Název AKP:
Milosrdní bratři Valtice (vybrané části archivního fondu)
Archivní soubor: Milosrdní bratři Valtice
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Datum prohlášení: 3. března 1992

Milosrdní bratři Valtice Milosrdní bratři Valtice Milosrdní bratři Valtice 

  

102.
Název AKP: Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526
Archivní soubor: Dominikáni - provincialát a konvent, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526 Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526 Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526 Listiny Archivu české provincie dominikánského řádu do r. 1526 

  

103.
Název AKP:
Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526
Archivní soubor: Františkáni - provincialát a konvent, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526 Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526 Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526 Listiny Archivu české františkánské provincie do r. 1526 

  

104.
Název AKP:
Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křižovníků s červenou hvězdou do r. 1526
Archivní soubor: Křižovníci s červenou hvězdou - generalát a konvent, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křižovníků s červenou hvězdou do r. 1526 Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křižovníků s červenou hvězdou do r. 1526 Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křižovníků s červenou hvězdou do r. 1526 Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křižovníků s červenou hvězdou do r. 1526 Listiny fondu Archiv generalátu a konventu křižovníků s červenou hvězdou do r. 1526 

  

105.
Název AKP:
Listiny fondu Benediktini-Břevnov do r. 1526
Archivní soubor: Benediktini - klášter Břevnov, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny fondu Benediktini-Břevnov do r. 1526 Listiny fondu Benediktini-Břevnov do r. 1526 Listiny fondu Benediktini-Břevnov do r. 1526 

  

106.
Název AKP:
Listiny Archivu českého velkopřevorství maltského řádu
Archivní soubor: Maltézští rytíři - české velkopřevorství, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny Archivu českého velkopřevorství maltského řádu 

  

107.
Název AKP:
Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526, rukopis, tzv. Codex Thomeus
Archivní soubor: Augustiniáni obutí - provincialát a konvent, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526, rukopis, tzv. Codex Thomeus Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526, rukopis, tzv. Codex Thomeus Listiny Archivu české provincie augustiniánského řádu do r. 1526, rukopis, tzv. Codex Thomeus 

  

108.
Název AKP:
Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526
Archivní soubor: Premonstráti - klášter Strahov, Praha
Archiv (místo uložení): Národní archiv - depozitum
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny fondu Premonstráti Strahov do r. 1526 

  

109.
Název AKP:
Listiny fondu Řád cisterciáků Osek vzniklé do roku 1526
Archivní soubor: Cisterciáci Osek
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Litoměřice
Datum prohlášení: 11. května 1992

Listiny fondu Řád cisterciáků Osek vzniklé do roku 1526 Listiny fondu Řád cisterciáků Osek vzniklé do roku 1526 Listiny fondu Řád cisterciáků Osek vzniklé do roku 1526 

  

110.
Název AKP:
Tzv. Codex Damascus
Archivní soubor: Cisterciáci Osek
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Litoměřice
Datum prohlášení: 11. května 1992

Codex Damascus 

  

111.
Název AKP:
Základní listina kláštera řeholních augustiniánů v Roudnici n. L. z 25.5.1333
Archivní soubor: Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem
Archiv (místo uložení): Zámek Nelahozeves
Datum prohlášení: 11. května 1992

Vlastník archiválie nevydal souhlas s umístěním reprodukce.

  

112.
Název AKP:
Kopiář listin kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem z druhé čtvrtiny 15. století
Archivní soubor: Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem
Archiv (místo uložení): Zámek Nelahozeves
Datum prohlášení: 11. května 1992

Vlastník archiválie nevydal souhlas s umístěním reprodukce.

  

113.
Název AKP:
Lobkovické erbovníky s rukopisem Poučení Jana Hasištejnského z Lobkovic synu Jaroslavovi
Archivní soubor: Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem
Archiv (místo uložení): Zámek Nelahozeves
Datum prohlášení: 11. května 1929

Vlastník archiválií nevydal souhlas s umístěním reprodukcí.

  

114.
Název AKP:
Zápisníky nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic o agendě dvorské kanceláře a královské rady z let 1600-1606
Archivní soubor: Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem
Archiv (místo uložení): Zámek Nelahozeves
Datum prohlášení: 11. května 1992

Vlastník archiválií nevydal souhlas s umístěním reprodukcí.

  

115.
Název AKP:
Revers pánů a rytířů v Království českém z 13.11. 1620 o vyznání poslušnosti bavorskému vévodovi Maxmiliánovi jako komisaři císaře Ferdinanda II.
Archivní soubor: Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem
Archiv (místo uložení): Zámek Nelahozeves
Datum prohlášení: 11. května 1992

Vlastník archiválie nevydal souhlas s umístěním reprodukce.

  

116.
Název AKP:
Premonstráti Želiv - listiny, úřední knihy, původní archivní pomůcky z let 1233-1950
Archivní soubor: Premonstráti Želiv
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Třeboň
Datum prohlášení: 11. května 1992

Premonstráti Želiv - listiny, úřední knihy, původní archivní pomůcky z let 1233-1950 

  

117.
Název AKP:
Stavovské listiny
Archivní soubor: Stavovské listiny
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv Brno
Rozšířeno: Pod toto číslo zahrnuty i dříve uznané KP č. 22. Tzv. inaugurální diplom krále Jana Lucemburského z r. 1311 a č. 57. Listina krále Jiřího z Poděbrad z 13. ledna 1464, které jsou součástí téhož fondu.
Datum rozšíření: 12. prosince 1996

Stavovské listiny Stavovské listiny Stavovské listiny Stavovské listiny 

  

118.
Název AKP:
Nejstarší městské knihy českobudějovické
Archivní soubor: Archiv města České Budějovice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Třeboň, Státní okresní archiv České Budějovice
Datum prohlášení: 12. prosince 1996
Rozšířeno: Rozšířeno o knihy identifikované v průběhu inventarizace - z počtu 13 knih na 17 knih
Datum rozšíření AKP: 9. září 2008

Nejstarší městské knihy českobudějovické 

  

119.
Název AKP:
Pamětní kniha Čelákovic 1366-1557
Archivní soubor: Archiv města Čelákovice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Praha-východ
Datum prohlášení: 9. prosince 1997

Pamětní kniha Čelákovic 1366-1557 

  

120.
Název AKP:
Liber sententiarum 1467-1507
Archivní soubor: Archiv města Kutná Hora
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora
Datum prohlášení: 9. prosince 1997

Liber sententiarum 1467-1507 

  

121.
Název AKP:
Liber hereditarum antiquus /1424/ 1426-1489 /1501/
Archivní soubor: Archiv města Kutná Hora
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora
Datum prohlášení: 9. prosince 1997

Liber hereditarum antiquus Liber hereditarum antiquus 

  

122.
Název AKP:
Privilegia města Čáslavi do r. 1526
Archivní soubor: Archiv města Čáslav
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora
Datum prohlášení: 9. prosince 1997

Privilegia města Čáslavi do r. 1526 Privilegia města Čáslavi do r. 1526 

  

123.
Název AKP:
Písemnosti Jindřicha Šlika, prezidenta dvorní válečné rady, tajného rady ve Vídni 1620-1652
Archivní soubor: Rodinný archiv Šliků
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 9. prosince 1997

Písemnosti Jindřicha Šlika, prezidenta dvorní válečné rady, tajného rady ve Vídni 1620-1652 Písemnosti Jindřicha Šlika, prezidenta dvorní válečné rady, tajného rady ve Vídni 1620-1652 

  

124.
Název AKP:
Listiny hrabat Šliků 1416-1733
Archivní soubor: Rodinný archiv Šliků
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 9. prosince 1997

Listiny hrabat Šliků 1416-1733 Listiny hrabat Šliků 1416-1733 Listiny hrabat Šliků 1416-1733 

  

125.
Název AKP:
Soubor fotografií J. V. Sládka
Archivní soubor: Sládek Josef Václav
Archiv (místo uložení): Literární archiv Památníku národního písemnictví
Datum prohlášení: 9. prosince 1997

Soubor fotografií J. V. Sládka 

  

126.
Název AKP:
Soubor 13 nejstarších /předbělohorských/ církevních matrik
Archivní soubor: Sbírka matrik východočeského kraje
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové
Datum prohlášení: 16. června 1998

Soubor 13 nejstarších /předbělohorských/ církevních matrik Soubor 13 nejstarších /předbělohorských/ církevních matrik Soubor 13 nejstarších /předbělohorských/ církevních matrik 

  

127.
Název AKP:
Městská kniha soudní České Třebové 1378-1488
Archivní soubor: Archiv města Česká Třebová
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Hradec Králové, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí
Datum prohlášení: 16. června 1998

Městská kniha soudní České Třebové 1378-1488 Městská kniha soudní České Třebové 1378-1488 

  

128.
Název AKP:
Tzv. Kodex Gelnhausenův - právní kniha, sbírka privilegií, statut a nálezů jihlavského městského a horního práva, 1400-1408
Archivní soubor: Archiv města Jihlava do r. 1848
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Jihlava
Datum prohlášení: 16. června 1998

Kodex Gelnhausenův - právní kniha, sbírka privilegií, statut a nálezů jihlavského městského a horního práva 

  

129.
Název AKP:
Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae), kon. 14 st., kolem roku 1393
Archivní soubor: Archiv města Jihlava do r. 1848
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Jihlava
Datum prohlášení: 16. června 1998

Zbraslavská kronika (Chronicon Aulae Regiae) 

  

130.
Název AKP:
Pamětní kniha města Prostějova 1392-1671, pergamen, latinsky, německy, česky, 25x33 cm, nová lepenková vazba s plátěným hřbetem
Archivní soubor: Archiv města Prostějov
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Prostějov
Datum prohlášení: 16. června 1998

Pamětní kniha města Prostějova 1392-1671 

  

131.
Název AKP:
Pamětní kniha města Prostějova založená radním písařem Janem Bělkovským z Ronšova 1583-1645, česky, 22,5x32 cm, vazba nová kožená s použitím původní kožené vazby s tlačenými ornamenty na přední a zadní desce
Archivní soubor: Archiv města Prostějov
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Prostějov
Datum prohlášení: 16. června 1998

Pamětní kniha města Prostějova založená radním písařem Janem Bělkovským z Ronšova 1583-1645 

  

132.
Název AKP: Nejstarší kniha rakovnická z let 1384-1521, papír, latinsky, česky, 220x280 mm, nová vazba v původních deskách
Archivní soubor: Archiv města Rakovníka (Městský úřad)
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Rakovník
Datum prohlášení: 16. června 1998

Nejstarší kniha rakovnická z let 1384-1521 Nejstarší kniha rakovnická z let 1384-1521 

  

133.
Název AKP:
Dochované části rukopisu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Archivní soubor: Hašek Jaroslav
Archiv (místo uložení): Literární archiv Památníku národního písemnictví
Datum prohlášení: 16. června 1998

Dochované části rukopisu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

  

134.
Název AKP:
Osobní fond Emila Juliše
Archivní soubor: Juliš Emil
Archiv (místo uložení): Literární archiv Památníku národního písemnictví
Datum prohlášení: 16. června 1998

Osobní fond Emila Juliše 

  

135.
Název AKP:
Písemná pozůstalost Františka Hrubína
Archivní soubor: Hrubín František
Archiv (místo uložení): Literární archiv Památníku národního písemnictví
Datum prohlášení: 16. června 1998

Písemná pozůstalost Františka Hrubína 

  

136.
Název AKP: Písemná pozůstalost Giacoma Casanovy 1758-1798
Archivní soubor: Casanova Giacomo
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv Praha
Datum prohlášení: 27. října 1998

Písemná pozůstalost Giacoma Casanovy 1758-1798 

  

137.
Název AKP:
Sbírka zvukových záznamů 1929-1992
Archivní soubor: Sbírka zvukových záznamů
Archiv (místo uložení): Archiv a. s. Supraphon
Datum prohlášení: 27. října 1998

Sbírka zvukových záznamů 1929-1992 

  

138.
Název AKP:
Písemná pozůstalost Bohumila Hrabala
Archivní soubor: Hrabal Bohumil
Archiv (místo uložení):Literární archiv památníku národního písemnictví
Datum prohlášení: 27. října 1998

AKP138-mini.jpg 

  

139.
Název AKP:
Písemná pozůstalost prof. Miloslava Hýska (1885-1957)
Archivní soubor: Hýsek Miloslav
Archiv (místo uložení): Literární archiv Památníku národního písemnictví
Datum prohlášení: 27. října 1998

Písemná pozůstalost prof. Miloslava Hýska (1885-1957) Písemná pozůstalost prof. Miloslava Hýska (1885-1957) 

  

140.
Název AKP:
Písemná pozůstalost prof. Alberta Pražáka
Archivní soubor: Pražák Albert
Archiv (místo uložení): Literární archiv Památníku národního písemnictví
Datum prohlášení: 27. října 1998

Písemná pozůstalost prof. Alberta Pražáka 

  

141.
Název AKP:
Znakové listiny z let 1528 a 1546, jimiž Ferdinand I. udělil městu Jáchymov znak a pečeť s obrazem, právo konat dva výroční trhy a další městská privilegia
Archivní soubor: Archiv města Jáchymov
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Plzni, Státní okresní archiv Karlovy Vary
Datum prohlášení: 9. listopadu 1999

Znakové listiny z let 1528 a 1546 Znakové listiny z let 1528 a 1546 

  

142.
Název AKP:
Listina daná v Praze 28. dubna 1316, kterou král Jan Lucemburský upravuje obchod dřívím v Podskalí
Archivní soubor: Sbírka listin
Archiv (místo uložení): Archiv hlavního města Prahy
Datum prohlášení: 9. listopadu 1999

Listina daná v Praze 28. dubna 1316 

  

143.
Název AKP:
Jägerovy skicáře, rkp. 4. 5869 a 5870
Archivní soubor: Sbírka rukopisů
Archiv (místo uložení): Archiv hlavního města Prahy
Datum prohlášení: 9. listopadu 1999

Jägerovy skicáře, rkp. 4. 5869 a 5870 Jägerovy skicáře, rkp. 4. 5869 a 5870 

  

144.
Název AKP:
Pamětní kniha města Březnice z let 1454-1630
Archivní soubor: Archiv města Březnice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Příbram
Datum prohlášení: 20. února 2001

Pamětní kniha města Březnice z let 1454-1630 Pamětní kniha města Březnice z let 1454-1630 

  

145.
Název AKP:
Městská kniha (rudá) města Pardubic 1515-1585
Archivní soubor: Archiv města Pardubice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Hradec Královéu, Státní okresní archiv Pardubice
Datum prohlášení: 20. února 2001

Městská kniha (rudá) města Pardubic 1515-1585 Městská kniha (rudá) města Pardubic 1515-1585 Městská kniha (rudá) města Pardubic 1515-1585 Městská kniha (rudá) města Pardubic 1515-1585 

  

146.
Název AKP:
Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744
Archivní soubor: Stará manipulace
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 12. prosince 2006

Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744 Soubor nejstarších archiválií k dějinám ČVUT z let 1705-1744 

  

147.
Název AKP:
Soubor zabezpečovacích filmových materiálů na bezpečném polyesterovém podkladu dokumentujících "Proces s vedením zaškodnického spiknutí proti republice"
Archivní soubor: Zpravodajský film II
Archiv (místo uložení): Národní filmový archiv
Datum prohlášení: 22. dubna 2008

Soubor zabezpečovacích filmových materiálů na bezpečném polyesterovém podkladu dokumentujících "Proces s vedením zaškodnického spiknutí proti republice" Soubor zabezpečovacích filmových materiálů na bezpečném polyesterovém podkladu dokumentujících "Proces s vedením zaškodnického spiknutí proti republice" 

  

148.
Název AKP: Diplom Nobelovy ceny za chemii, udělený Královskou švédskou akademií věd ve Stockholmu v roce 1959 Jaroslavu Heyrovskému za objev polarografické analytické metody
Archivní soubor: Heyrovský Jaroslav
Archiv (místo uložení): Masarykův ústav - Archiv Akademie věd
Datum prohlášení: 11. března 2010

Diplom Nobelovy ceny za chemii 

  

149.
Název AKP: Vyšetřovací spis V-6301 MV akce "Střed"
Archivní soubor: Vyšetřovací spisy
Archiv (místo uložení): Archiv bezpečnostních složek
Datum prohlášení: 7. října 2010

Vyšetřovací spis V-6301 MV akce "Střed" Vyšetřovací spis V-6301 MV akce "Střed" Vyšetřovací spis V-6301 MV akce "Střed" Vyšetřovací spis V-6301 MV akce "Střed" Vyšetřovací spis V-6301 MV akce "Střed" Vyšetřovací spis V-6301 MV akce "Střed" 

  

150.
Název AKP: Listina z 29. ledna 1440, kterou páni, rytíři a konšelé Měst Pražských království Českého uzavírají mezi sebou smír a přijímají 14 artikulů, mezi nimi také dohodu o dodržování basilejských kompaktát, o volbě Jana Rokycany arcibiskupem, o narovnání majetkových bezpráví, propuštění vězňů atd., originál, pergamen, česky, 68 pečetí přivěšeno na pergamenových proužcích
Archivní soubor: Rodinný archiv pánů z Hradce, Jindřichův Hradec, inv. č. 88, listina č. 88 (stará sign. 115)
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - pracoviště Zámek
Datum prohlášení: 26. ledna 2012

Listina z 29. ledna 1440, kterou páni, rytíři a konšelé Měst Pražských království Českého uzavírají mezi sebou smír a přijímají 14 artikulů 

  

151.
Název AKP: Artikule cechu soukeníků ve Slavonicích, soudobý neověřený výpis z listiny Jana ml. z Hradce, vydané v Jindřichově Hradci dne 12. srpna roku 1401
Archivní soubor: Cech soukeníků Slavonice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Datum prohlášení: 26. ledna 2012

Artikule cechu soukeníků ve SlavonicíchArtikule cechu soukeníků ve Slavonicích 

  

152.
Název AKP: Jáchym z Hradce potvrzuje listinou ze dne 14. července 1552 městu Hradci privilegia, práva a svobody, udělená městu jeho předchůdci a přidává k nim některé nové, originál, listina ve formě knihy, s pěti přivěšenými pečetěmi.
Archivní soubor: Archiv města Jindřichův Hradec
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
Datum prohlášení: 26. ledna 2012

Jáchym z Hradce s listinou ze dne 14. července 1552Jáchym z Hradce s listinou ze dne 14. července 1552 

  

153.
Název AKP: Život svatého Františka z Assisi, iluminovaný rukopis z počátku 16. století
Archivní soubor: Rodinný archiv Černínů z Chudenic, Jindřichův Hradec (nezpracovaný)
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec - pracoviště Zámek
Datum prohlášení: 26. ledna 2012

Život svatého Františka z Assisi, iluminovaný rukopis z počátku 16. stoletíŽivot svatého Františka z Assisi, iluminovaný rukopis z počátku 16. století 

  

154.
Název AKP: Vysílací plachty ze dne 5. 5. 1945
Archivní soubor: Pozůstalost Zdeňka Mančala
Archiv (místo uložení): Archiv Českého rozhlasu
Datum prohlášení: 26. června 2012

Vysílací plachty ze dne 5. 5. 1945 

  

155.
Název AKP: Gramodesky z května 1945
Archivní soubor: Sbírka gramodesek
Archiv (místo uložení): Archiv Českého rozhlasu
Datum prohlášení: 26. června 2012

Gramodesky z května 1945 

  

156.
Název AKP: Akta týkající se zřízení Gymnaziálního muzea v Opavě z roku 1815
Archivní soubor: Zemská vláda slezská Opava
Archiv (místo uložení): Zemský archiv v Opavě
Datum prohlášení: 16. května 2014

Akta týkající se zřízení Gymnaziálního muzea v Opavě z roku 1815 Akta týkající se zřízení Gymnaziálního muzea v Opavě z roku 1815 

  

157.
Název AKP: Bible lobkovická (1479-1480)
Archivní soubor: Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně
Datum prohlášení: 16. května 2014

Bible lobkovická (1479–1480) Bible lobkovická (1479–1480) 

  

158.
Název AKP: Bible Bočkova (2. polovina 15. století)
Archivní soubor: Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně
Datum prohlášení: 16. května 2014

Bible Bočkova (2. polovina 15. století) Bible Bočkova (2. polovina 15. století) 

  

159.
Název AKP: Rukopis s textem veršované Legendy o svaté Kateřině (14. století)
Archivní soubor: Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně
Datum prohlášení: 16. května 2014

Rukopis s textem veršované Legendy o svaté Kateřině (14. století) Rukopis s textem veršované Legendy o svaté Kateřině (14. století) 

  

160.
Název AKP: Složka 308/1-3 ze sbírky „37“ obsahující archiválie výsadkové skupiny Anthropoid, jejíž členové, rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli 27. května 1942 atentát na říšského protektora SS-Obergruppenführera Reinharda Heydricha.
Archivní soubor: Sbírka "37"
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 26. ledna 2015

Složka 308/1-3  Složka 308/1-3 Složka 308/1-3 AKP160d.jpg Složka 308/1-3 Složka 308/1-3 Složka 308/1-3 Složka 308/1-3 Složka 308/1-3 Složka 308/1-3 

  

161.
Název AKP:
Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ 
Archivní soubor: Rota "Nazdar"
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 26. ledna 2015

Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ Jmenný seznam československých dobrovolníků roty „Nazdar“ 

  

162.
Název AKP:  Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915
Archivní soubor: Česká družina
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 26. ledna 2015

Deník bojové činnosti České družiny Deník bojové činnosti České družiny Deník bojové činnosti České družiny Deník bojové činnosti České družiny 

  

163.
Název AKP: Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii 1917-1918
Archivní soubor: Čs. dobrovolnický sbor v Itálii 1916-1918 (1919)
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 26. ledna 2015

Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii 1917-1918 Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii 1917-1918 Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii 1917-1918 Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii 1917-1918 Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii 1917-1918 Kronika Čs. dobrovolnického sboru v Itálii 1917-1918 

  

164.
Název AKP:
Antifonář královny Elišky Rejčky
Archivní soubor: Sbírka rukopisů Františkova muzea
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně
Datum prohlášení: 7. července 2015

Antifonář královny Elišky Rejčky Antifonář královny Elišky Rejčky Antifonář královny Elišky Rejčky Antifonář královny Elišky Rejčky Antifonář královny Elišky Rejčky Antifonář královny Elišky Rejčky Antifonář královny Elišky Rejčky Antifonář královny Elišky Rejčky 

  

165.
Název AKP:
Soubor pernštejnských kopiářů
Archivní soubor: Sbírka rukopisů Františkova muzea, Sbírka rukopisů Moravského zemského archivu
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně
Datum prohlášení: 7. července 2015

Soubor pernštejnských kopiářů Soubor pernštejnských kopiářů Soubor pernštejnských kopiářů Soubor pernštejnských kopiářů Soubor pernštejnských kopiářů 

  

166.
Název AKP: Diária Marie Ebner von Eschenbach (1862-1909)
Archivní soubor: Rodinný archiv Dubských Zdislavice
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně
Datum prohlášení: 5. května 2016

Diária Marie Ebner von Eschenbach (1862-1909) Diária Marie Ebner von Eschenbach (1862-1909) 

167.
Název AKP: Nejstarší plzeňský typář (kolem 1300) a listina ze 17.4. 1307, kde je přivěšen první dochovaný otisk plzeňského pečetidla
Archivní soubor: Archiv města Plzeň
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzně
Datum prohlášení: 14. července 2017

Nejstarší plzeňský typář (kolem 1300) a listina ze 17.4. 1307, kde je přivěšen první dochovaný otisk plzeňského pečetidla Nejstarší plzeňský typář (kolem 1300) a listina ze 17.4. 1307, kde je přivěšen první dochovaný otisk plzeňského pečetidla Nejstarší plzeňský typář (kolem 1300) a listina ze 17.4. 1307, kde je přivěšen první dochovaný otisk plzeňského pečetidla 

  

168.
Název AKP: Soubor 4 zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434-1627)
Archivní soubor: Archiv města Plzeň
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzně
Datum prohlášení: 14. července 2017

Soubor 4 zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434-1627) Soubor 4 zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434-1627) Soubor 4 zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434-1627) Soubor 4 zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434-1627) 

  

169.
Název AKP: Liber judicii (1407-1411)
Archivní soubor: Archiv města Plzeň
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzně
Datum prohlášení: 14. července 2017

Liber judicii (1407-1411) Liber judicii (1407-1411) 

  

170.
Název AKP: Osecký žaltář (druhá polovina 13 st.)
Archivní soubor: Sbírka rukopisů, Plzeň
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzně
Datum prohlášení: 14. července 2017

Osecký žaltář (druhá polovina 13 st.) Osecký žaltář (druhá polovina 13 st.) Osecký žaltář (druhá polovina 13 st.) Osecký žaltář (druhá polovina 13 st.) Osecký žaltář (druhá polovina 13 st.) 

  

171.
Název AKP: Soubor dvou erbovních privilegií, jimiž byl polepšován znak města Plzně (1466-1578)
Archivní soubor: Archiv města Plzeň
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzně
Datum prohlášení: 14. července 2017

Soubor dvou erbovních privilegií, jimiž byl polepšován znak města Plzně (1466-1578) Soubor dvou erbovních privilegií, jimiž byl polepšován znak města Plzně (1466-1578) 

  

172.
Název AKP: Soubor plánů a vedut židovského osídlení v Čechách z roku 1727
Archivní soubor: Sbírka map a plánů
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 18. října 2018

AKP172-1_mini.jpg AKP172-2_mini.jpg AKP172-3_mini.jpg AKP172-4_mini.jpg AKP172-5_mini.jpg 

  

173.
Název AKP: Soubor plánů a vedut židovského osídlení na Moravě z roku 1727
Archivní soubor: Sbírka map a plánů
Archiv (místo uložení): Moravský zemský archiv v Brně
Datum prohlášení: 18. října 2018

AKP173-1_mini.jpg AKP173-2_mini.jpg 

  

174.
Název AKP: Plány separace židovských obcí Osoblaha a Lipník nad Bečvou 
Archivní soubor: Sbírka map a plánů, Arcibiskupská konsistoř Olomouc, Velkostatek Lipník nad Bečvou
Archiv (místo uložení): Zemský archiv v Opavě
Datum prohlášení: 18. října 2018

AKP174-1_mini.jpg AKP174-2_mini.jpg AKP174-3_mini.jpg AKP174-4_mini.jpg AKP174-5_mini.jpg 

  

175.
Název AKP: Plány Údlic, Jirkova, Přečapel a Horní vsi s vyznačením židovského osídlení z roku 1727
Archivní soubor: Velkostatek Červený Hrádek
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Datum prohlášení: 30. října 2018

AKP175_1-mini.jpg AKP175_2-mini.jpg AKP175_3-mini.jpg AKP175_4-mini.jpg 

  

176.
Název AKP: Litoměřický graduál
Archivní soubor: Archiv města Litoměřice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Datum prohlášení: 27. dubna 2021

AKP176_1-mini.jpg AKP176_2-mini.jpg AKP176_3-mini.jpg AKP176_4-mini.jpg AKP176_5-mini.jpg 

  

177.
Název AKP: Třebenický graduál
Archivní soubor: Český literátský sbor Třebenice
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Datum prohlášení: 27. dubna 2021

AKP177_1-mini.jpg AKP177_2-mini.jpg AKP177_3-mini.jpg AKP177_4-mini.jpg AKP177_5-mini.jpg AKP177_6-mini.jpg AKP177_7-mini.jpg 

  

178.
Název AKP:
Listiny litomyšlského biskupství a kapituly
Archivní soubor: Archiv města Litomyšl 1226-1945 (1956)
Archiv (místo uložení): Státní oblastní archiv v Hradec Královéu - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
Datum prohlášení: 18. května 2021

AKP178_1-mini.jpgAKP178_2-mini.jpgAKP178_3-mini.jpgAKP178_4-mini.jpg 

  

179.
Název AKP: Rukopis Petra Albina s portrétní galerií saských Wettinů
Archivní soubor: Sbírka rukopisů Plzeň
Archiv (místo uložení): Archiv města Plzně
Datum prohlášení: 5. ledna 2024

akp179_1-mini.jpg akp179_2-mini.jpg akp179_3-mini.jpg akp179_4-mini.jpg akp179_5-mini.jpg 

  

180.
Název AKP: Pražská malířská bratrstva 1348-1782 (1790)
Archivní soubor: Pražská malířská bratrstva
Archiv (místo uložení): Archiv Národní galerie
Datum prohlášení: 5. ledna 2024

akp180_1-mini.jpg akp180_2-mini.jpg akp180_3-mini.jpg akp180_4-mini.jpg akp180_5-mini.jpg 

  

181.
Název AKP: Soubor autobiografických rukopisů Klementa Václava knížete z Metternich-Winneburgu
Archivní soubor: Rodinný archiv Metternichů, Plasy - Acta Clementina
Archiv (místo uložení): Národní archiv
Datum prohlášení: 4. ledna 2024

akp181_1-mini.jpg akp181_2-mini.jpg akp181_3-mini.jpg akp181_4-mini.jpg akp181_5-mini.jpg 

  

182.
Název AKP: Složka dokumentů vztahující se k úmrtí plk. Josefa Švece
Archivní soubor: Švec Josef Jiří
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

akp182_1-mini.jpg akp182_2-mini.jpg akp182_3-mini.jpg akp182_4-mini.jpg akp182_5-mini.jpg 

  

183.
Název AKP: Hlášení o exekucích v Kounicově koleji v Brně (září-listopad 1941, květen-červenec 1942)
Archivní soubor: SS Wachbataillon Böhmen und Mähren
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

akp183_1-mini.jpg akp183_2-mini.jpg akp183_3-mini.jpg akp183_4-mini.jpg akp183_5-mini.jpg 

  

184.
Název AKP: Doklady o holocaustu prováděném speciálními jednotkami SS na Ukrajině a v Bělorusku v roce 1941
Archivní soubor: Kommandostab Reichsführer SS
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

akp184_1-mini.jpg akp184_2-mini.jpg akp184_3-mini.jpg akp184_4-mini.jpg akp184_5-mini.jpg 

  

185.
Název AKP: Hlášení generálmajora Ing. Stanislava Procházky, velitele Západního vojenského okruhu, o postupu invazních vojsk ve dnech 20. - 21. 8. 1968
Archivní soubor: Velitelství 1. armády Příbram
Archiv (místo uložení): Vojenský historický archiv
Datum prohlášení: 10. ledna 2024

akp185_1-mini.jpg akp185_2-mini.jpg akp185_3-mini.jpg akp185_4-mini.jpg 

  


20. března 2024

vytisknout  e-mailem