Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové štáby

Ústřední krizový štáb, štáb ministra vnitra 

  1. Ústřední krizový štáb
  2. Krizový štáb ministra vnitra
Ústřední krizový štáb (dále jen „ÚKŠ“) je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. Byl zřízen usnesením vlády č. 33 z 11. ledna 1999 jako Meziresortní krizový štáb (viz Statut ÚKŠ).
 
Jehoúkolem je připravovat návrhy na řešení nastalé situace, koordinovat, sledovat a vyhodnocovat opatření přijímaná vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.
 
 
 
ÚKŠ je aktivován předsedou vlády a jeho řízení je v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského ohrožení České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a při účasti ozbrojených sil ČR v mezinárodních operacích na obnovení a udržení míru nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních druhů ohrožení republiky, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárií a živelních pohrom. ÚKŠ má 36 členů, kterými jsou náměstci ministrů a představitelé významných úřadů.
 
 
 
ÚKŠ zřizuje podle potřeby pracovní skupiny, které vypracovávají podkladové materiály a návrhy na řešení konkrétních problémů. Na jejich základě pak ÚKŠ může rozhodovat o návrzích na provedení příslušných opatřeních.
Úlohu sekretariátu ÚKŠ plní, v případě předsednictví ministra vnitra, odbor bezpečnostní politiky, který prostřednictvím situačního a informačního střediska zajišťuje svolávání členů na jednání a předávání informací, dále připravuje podklady pro jednání, pořizuje zápisy z jednání a provádí jejich rozesílání, technicky zabezpečuje jednání.
Zkušenost prokázala přínos ÚKŠ v možnosti bezprostředně koordinovat řešení situace a přijímání opatření mezi jednotlivými resorty na centrální úrovni. Řada sporných otázek tak může být řešena přímo na místě, což znamená tolik potřebnou časovou úsporu.
Podrobnosti stanoví statut a jednací řád ÚKŠ (doc).

vytisknout  e-mailem