Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalita

Drogy, divácké a domácí násilí, statistika kriminality 

Statistika kriminality

Ministerstvo vnitra analyzuje vnitřní bezpečnostní situaci v České republice a následně identifikuje rizikové faktory a formuluje priority politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Ministerstvo je také gestorem přípravy vzájemně provázaných strategických programových dokumentů (vládních a resortních), které se dotýkají činnosti policie a dalších bezpečnostních složek. Cílem zapojených odborů je vytvářet účinnou ochranu společnosti před kriminalitou a přispívat ke koncipování činnosti policie jako služby občanům.

V oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku je v rámci Ministerstva vnitra vypracován systém koncepční činnosti, který reaguje na oblasti kriminality, na něž je zapotřebí upnout pozornost. Tyto oblasti jsou definovány a vládou potvrzovány ve výročních zprávách o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Hlavním cílem zpráv je podat soubor informací souvisejících s problematikou vnitřní bezpečnosti a ucelený a komplexní pohled na kriminalitu, a umožnit tak využití získaných poznatků pro vytváření účinné ochrany proti kriminalitě ve všech jejích aspektech. Na poznatky navazují v oblasti rozhodování a řízení návrhy na koncepční, legislativní a další opatření.

Od roku 2022 došlo k přepracování struktury Zprávy o situaci, aby všem adresátům, včetně široké veřejnosti, nabízela srozumitelnější pohled na současný stav vnitřní bezpečnosti naší země. Zároveň došlo k výraznému zkrácení a zpřehlednění hlavního textu Zprávy. V nově zpracované úvodní analytické části je shrnut hlavní vývoj v minulém roce, včetně zohlednění zahraničních vlivů a prognózy vývoje pro následující rok. Byl také zaveden nový index vnitřní bezpečnosti pro sledování vývoje podstatných indikátorů v čase. Nové pojetí Zprávy navazuje na proces identifikace aktuálních hrozeb, který v roce 2016 zahájil Audit národní bezpečnosti.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 27. července 2022

  

vytisknout  e-mailem