Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalita

Drogy, divácké a domácí násilí, statistika kriminality 

Domácí násilí

Domácí násilí představuje v současné době závažný problém, který je do značné míry spjat se stále se zvyšujícími nároky kladenými v moderní společnosti na člověka jak v osobním, tak zejména v profesním životě. Určité procento jedinců jej pak považuje za způsob odreagování se. Zákon po dlouhou dobu stál paradoxně na jejich straně, neboť neexistoval speciální trestný čin, který by umožňoval sankciovat takovéto jednání. Obrana oběti domácího násilí se opírala pouze o využití obecných trestných činů a přestupků, které ovšem bylo v dané souvislosti obtížné prokázat. Odbor bezpečnostní politiky proto začal soustředit pozornost tímto směrem a snažil se hledat řešení daného problému.

V rámci své působnosti se odbor bezpečnostní politiky podílel na připomínkových řízeních k návrhům na změnu platné právní úpravy ve smyslu zvýšení ochrany před domácím násilím. K 1. červnu 2004 pak nabyla účinnosti novela trestního zákona, která do něj vložila novou skutkovou podstatu trestného činu. Týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě a domě. Tímto krokem došlo k uzákonění povinnosti orgánů činných v trestním řízení stíhat agresora domácího násilí, a to i bez ohledu na skutečnost, zda k němu poškozený dá souhlas. V mnoha případech však domácí násilí nedosáhlo trestněprávní roviny a nebylo tak možno využít prostředky, které poskytuje trestní řád. Přesto bylo nutno i v těchto případech oběť domácího násilí chránit.

Od 1. ledna 2007 byla do zákona o Policii České republiky zavedena možnost policisty rozhodnout o tzv. vykázání násilné osoby. Tento institut byl první rok využívání pečlivě monitorován a poznatky z praxe, které odbor shromáždil, se odrazily v novém pojetí institutu zapracovaného do nového znění zákona o Policii České republiky účinného od 1. ledna 2009. Hlavní novinky spočívají zejména ve vypuštění správního řízení a rozhodování o využití vykázání a pojetí celého institutu jako faktického úkonu - oprávnění policisty. Další novinkou je rozšíření výčtu povinností, které jsou obsahem vykázání, o zákaz styku a navazování kontaktu s ohroženou osobou po dobu 10 dnů, po které vykázání trvá.

Odbor bezpečnostní politiky se i nadále podílí na činnosti mezirezortní pracovní skupiny, která vznikla pod záštitou Ministerstva vnitra s cílem vytvořit právní rámec a metodické postupy pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalován a stíhání případů domácího násilí. Tato skupina monitoruje opatření v této oblasti a každoročně vypracovává informaci pro vládu.

Lze tedy shrnout, že odbor bezpečnostní politiky usiluje o vytvoření co nejširší ochrany před domácím násilím. Za účelem dosažení tohoto cíle využívá všech dostupných prostředků, včetně spolupráce s nevládními organizacemi.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 12. července 2023

  

vytisknout  e-mailem