Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika č. 4/2011

Obsah
 
Fenyk, J.
Aplikační problémy legální definice trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního zákoníku
Application problems of the legal definition of the criminal act of organising and enabling non-permitted crossing of the state border according to article No. 340 of the penal code
Die Probleme der Anwendung der legalen Definition der strafbaren Handlung des Organisierens und der Ermöglichung des unerlaubten Überschreitens der Staatsgrenze laut § 340 des Strafgesetzbuches
 
Fryšták, M.
Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci prohlídek jiných prostor a pozemků a jejich dopad na aplikační praxi
Decision of the Constitutional Court in the matter of examination of other premises and plots and their effect on application practice
Die Beschlüsse des Verfassungsgerichtes in Sachen der Durchsuchungen von sonstigen Räumen und Grundstücken und ihre Auswirkung auf die Anwendungspraxis
 
Jelínek, J.
Poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v novele trestního řádku 2011
 
Tomášek, J.
Kriminalita a česká veřejnost
Criminality and the Czech public
Die Kriminalität und die tschechische Öffentlichkeit
 
Tukinská, M.
K interpretaci znaků kvalifikované skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 trestního zákoníku
On the interpretation of signs of the qualified factum of the criminal act of non-permitted production and other handling of narcotics and psychotropic substances and poisons according to article no. 283 of the penal code
Zur Interpretierung der Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen wie unerlaubtes Herstellen und sonstiger Umgang mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen sowie Giftstoffen laut § 283 des Strafgesetzbuches
 
Zimmer, J.
Znalecké zkoumání podpisů snímaných dotykovými tablety
von Unterschriften, die durch erfasst sind
Expert examination of signatures
 
Informace
 
Straus, J. – Vavera, F.
Příručka pro vyšetřující soudce – „Handbuch für Untersuchungsrichter
A manual for enquiring judges – „Handbuch für Untersuchungsrichter“
Příručka pro vyšetřující soudce – „Handbuch für Untersuchungsrichter“
 
Recenze
 
Ivor, J.
Svedok v trestnom konaní
 
Rabinská, I.
Judikatura
Judicature
Die Judikatur
 
Stupka, J.
Nové právní předpisy (květen–červenec 2011)
New legal regulations (May – July 2011)
Neue Rechtsvorchriften (Mai - Juli 2011)

vytisknout  e-mailem