Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika č. 2/2012

Ročník 45 

Obálka 2_2012.jpg

Kriminalistika č. 2/2012
 
Obsah
 
Marešová, A., Martinková, M.
Oběti jako možný zdroj informací o výskytu latentní kriminality a sociálně patologických jevů
Victims as a possible source of information about the occurrence of latent criminality and socially pathological phenomena
Die Opfer als mögliche Informationenquelle über das Vorkommen der latenten Kriminalität sowie der sozial-pathologischen Erscheinungen 
 
Měsíčková, L.
K připravovanému zákonu o obětech trestných činů
On the intended bill on victims of criminal acts
Zum vorbereiteten Gesetz über Opfer von Straftaten
 
Bureš, R.
Korupce v České republice
Corruption in the Czech Republic
Die Korruption in der Tschechischen Republik
 
Suchánek, J.
K problematice zjišťování nízkých hodnot alkoholu ve vydechovaném vzduchu
On the issue of detecting low levels of alcohol in exhaled air
Zur Problematik der Feststellung niedriger Alkoholwerte in der ausgeatmeten Luft
 
Ze zahraničí
 
Klimek, L.
Európsky príkaz na získanie dokazov v trestných veciach
European warrant for obtaining evidence in criminal matters
Die Europäische Anordnung zur Erlangung von Beweismitteln in Strafsachen
 
Sabo, M., Hajdúková, T.
Identifikácia počtu páchateĺov
Identification of the number of offenders
Die Ermittlung der Anzahl der Straftäter mit Hilfe der DNA-Analyse
 
Anotace
 
Fürbach, M.
Úmrtí způsobená otravou
Decease caused by poisoning
Durch Vergiftung verursachte Todesfälle
 
Zkoumání uzlů z pohledu kriminalistiky
Knot examination from the perspective of criminology
Untersuchung der Knoten aus der Sicht der Kriminalistik
 
Prostorový tisk jako nová technologie pro prezentace v soudním lékařství
3D printing as a new technology for presentation in forensic medicine
Raum-Presse als neue Technologie für Präsentationen in der Gerichtsmedizin
 
Recenze
 
Musil, J.
Komentář nového zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
Comments on the new act on criminal liability of legal entities
Kommentar zum neuen Gesetz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen Personen
 
Polská monografie o ohledání místa
Polish monograph on place inspection
Polnische Monographie über die Besichtigung der Stelle
 
Rabinská, I.
Judikatura
Judicature
Die Judikatur
 
Stupka, J.
Nové právní předpisy (listopad–leden 2012)
New legal regulations (November – January 2012)
Neue Rechtsvorchriften (November - Januar 2012)
 

vytisknout  e-mailem