Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika č. 2/2011

Trávníčková, I. – Zeman, P.
Pachatelé drogové kriminality z perspektivy jejich kriminální kariéry (pdf, 149 kB)
Offenders committing drug crimes from the perspective of their criminal career
Die Täter der Drogenkriminalität aus der Perspektive ihrer kriminellen Karriere

Blatníková, Š.
Sexuální vykořisťování dětí
Sexual exploitation of children
Sexuelle Ausbeutung von Kindern

Urbanová, P. – Eliášová, H. – Malá, P.
Mumie v kontextu forenzní antropologie
Mummies in the context forensic anthropology
Die Mumie im Kontext der forensischen Anthropologie

Šugár, J. – Jedinák, P.
Komparace vzdělávacích potřeb příslušníků PČR v rámci jejich vysokoškolského studia na PA v Praze (pdf, 432 kB)
Comparison of educational needs of policemen of the Police of the Czech Republic with the programme of their study at the Police Academy of the Czech Republic in Prague
Ein Vergleich der pädagogischen Bedürfnisse bei der Hochschulausbildung von Tschechischen Polizeibeamten an der Polizeiakademie in Prag, Tschechische Republik

Zimmer, J.
Syntetické písmo
Synthetic writing
Die synthetische Schrift

Ze zahraničí

Krulík, O.
Rakousko: Situace a trendy v oblasti zjištěné kriminality (pdf, 1,12 MB)
Austria: The situation and trends in detected crime
Österreich: Die Situation und die Trends auf dem Gebiet der ermittelten Kriminalität

Informace

Zeman, P.
Snahy o novou podobu mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU
The attempts for new international judicial cooperation in penal matters within the EU
Die Bemühungen um eine neue Form der internationalen Zusammenarbeit der Justiz in Strafsachen im Rahmen der EU

Recenze

Císařová, D.
Několik zamyšlení nad knihou Slovník kriminalistických pojmů
Some thoughts on the book The Dictionary of Criminalistic Terms
Einige Übelegungen über das Buch ´Wörterbuch der kriminalistischen Begriffe´

Tomášek, J.
Strémy, Tomáš: Majetková a ekonomická kriminalita a ich soicálne riziká
Strémy, Tomáš: Property and economic crime and their social risks
Vermögens - und Wirtschaftskriminalität und ihre sozialen Risiken

Zapletal, J.
Scheinost, Miroslav: Kriminalita očima kriminologů
Scheinost, Miroslav: Criminality through the eyes of criminologists
Die Kriminalität mit den Augen der Kriminologen

Rabinská, I.
Judikatura
Judicature
Die Judikatur

Papák, L.
Nové právní předpisy (listopad 2010 – leden 2011)
New legal regulations (November 2010 – January 2011)
Neue Rechtsvorchriften (November 2010 - Januar 2011)

vytisknout  e-mailem