Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika č. 1/2012

Ročník 45 

Obálka 1/2012

Kriminalistika č. 1/2012
 
Obsah
 
Karabec, Z.
Poznámky k trestní politice
Notes on penal policy
Bemerkungen zur Strafpolitik
 
Jelínek, J.
Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
New Corporate Criminal Liability Act in the Czech Republic
Das neue Gesetz über die strafrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen Personen
 
Turková, I. – Kotrlý, M.
Monitorování výskytu částic povýstřelových zplodin v enviromentálním prostředí
Monitoring the occurrence of gunshot residue in the environment
Die Überwachung des Vorkommens von Partikeln in Gasprodukten, die in der Umgebung nach Schussabgabe entstehen 
 
Zoubek, J.
Informace o výzkumném úkolu „Postmoderní otázky lidských práv a globální bezpečnosti na Policejní akademii v Praze“
Information about a research task on “Post-modern questions of human rights and global security at the Police Academy in Prague
Die Information über die Forschungsaufgabe „Postmoderne Fragen der Menschenrechte sowie der globalen Sicherheit an der Polizeiakademie in Prag“
 
Ze zahraničí
 
Šramel, B.
Vyšetřovatel a policejné orgány v trestnom konaní vo svetle rekodifikovaného slovenského Trestného poriadku
Investigator and other police officers in the criminal proceeding in the light of recodified slovak Code of criminal procedure
Der Untersucher und andere Polizisten in dem Strafverfahren im Lichte der rekodifizierten slowakischen Strafprozessordnung
 
Anotace
 
Protivinský, M.
Privatizace objasňování čili šetření privátními subjekty
Privatisation of clarification or investigation by private subjects
Die Privatisierung von Aufklärung bzw. die Ermittlung durch Privatsubjekte
 
Recenze
 
Rabinská, I.
Obhájce v trestním řízení
A barrister in a penal proceedin
Der Verteidiger im Strafverfahren
 
Mezera, A.
Nová cesta k léčbě šikany
New way to curing bullying
Der neue Weg zur Behandlung der Schikane
 
Rabinská, I.
Judikatura
Judicature
Die Judikatur
 
Stupka, J.
Nové právní předpisy (srpen–říjen 2011)
New legal regulations (August – October 2011)
Neue Rechtsvorchriften (August – Oktober 2011)

vytisknout  e-mailem