Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika

Aktuální číslo, redakce, předplatné, pokyny pro autory, archiv, medailonek 

1/2016

Obálka 1_2016.jpg

ročník 49

Obsah
Jelínek, J.
Nad koncepcí trestní odpovědnosti PO v českém trestním právu                               3
On corporate criminal liability in Czech criminal law
Über die Konzeption der strafrechtlichen
Verantwortung der juristischen Personen im tschechischen Strafrecht 

Straus, J., Krejčí, Z.
Jaký je charakter odorologické stopy?                                                                       19
What is the nature of an odorological trace?
Wie ist der Charakter der odorologischen Spur?  

Kožina, J.
Několik poznámek k návrhu „Zákona o DNA“                                                             38
Some comments on the draft of the “DNA bill”
Einige Bemerkungen zum Entwurf des „Gesetzes über die DNA“

Šelleng, D. 
Trestní příkaz ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva                    47
A criminal warrant in the light of judicature of the European Human Rights Court
Der Strafbefehl im Lichte der Judikatur des Europäischen Gerichtes für Menschenrechte  

Suchánek, J.
Aktuální perspektivy identifikace osob a věcí                                                            58
Current perspectives on identification of persons and objects
Die aktuellen Perspektiven der Identifizierung von Personen und Sachen

Recenze | Recenzion | Reviews
Straus, J.
Kriminalistická identifikace stop                                                                            72
Die kriminalistische Spurenidentifizierung

Rabinská, I.
Judikatura                                                                                                                 76
Judikature
Die Judikatur

Stupka, J.
Nové právní předpisy (říjen – prosinec 2015)                                                        79
New legal regulations (October to December 2015)
Neue Rechstvorschriften (Oktober – Dezember  2015)

vytisknout  e-mailem