Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 4/2021

Ročník LIV 

 

KRIMINALISTIKA 4_2021 OBAL.JPGŠevčík, M.
Ekonomicko-právní analýza škody v českém trestním právu.................................... 255
Economic and Legal Analysis of Damage in Czech Criminal Law
Die ökonomisch-juristische Analyse des Schadens im tschechischen Strafrecht

Fryšták, M.
Texl, D.
Kriminalistika a význam jejího vztahu k trestnímu právu při činnosti orgánů činných v trestním řízení         275
Criminalistics and the importance of its relation to criminal law during the activity of law enforcement authorities
Die Kriminalistik und die Bedeutung ihrer Beziehung zum Strafrecht in der Tätigkeit der Strafverfolgungsbehörden

Vokálek, T.
Laboratorní ověření nových metod zviditelňování daktyloskopických stop................. 287
Laboratory verification of new methods of dactyloscopic trace revelation
Die Laborprüfung der neuen Methoden zur Sichtbarmachung von daktyloskopischen Spuren

Kováčiková, V.
Prevence vzniku trestní odpovědnosti právnických osob ve zdravotnictví.................. 303
Prevention of criminal liability of legal entities in the healthcare sector
Die Prävention der strafrechtlichen Verantwortung der juristischen Personen im Gesundheitswesen

RECENZE
Koubová, E.
Nová kriminologická monografie....................................................................... 317
(JELÍNEK, Jiří a kol. Kriminologie. Praha: Leges, 2021, 631 stran. ISBN 978-80-7502-499-2)
New criminology monograph
(JELÍNEK, Jiří a kol. Kriminologie. Praha: Leges, 2021, 631 stran. ISBN 978-80-7502-499-2)
Die neue kriminologische Monographie
(JELÍNEK, Jiří a kol. Kriminologie. Praha: Leges, 2021, 631 stran. ISBN 978-80-7502-499-2)

INFORMACE
Čáp, J.
Konrád, Z.
Kriminalistické sympozium na Policejní akademii ČR.............................................. 319
Criminalistics Symposium at the Police Academy of the Czech Republic
Kriminalistisches Symposium an der Polizeiakademie der Tschechischen Republik

Rabinská, I.
Judikatura.................................................................................................... 321
Judicature
Die Judikatur
 

vytisknout  e-mailem