Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 4/2018

Ročník LI 

krim_4_18_obalka.jpg
MUSIL, J.
Padesátileté jubileum časopisu Kriminalistika .................................................243

VYSKOČIL, M.
Pojistné podvody v ČR – současná situace a trendy .............................................249
Insurance fraud in CR – current situation and trends
Versicherungsbetrug in der Tschechischen Republik – derzeitige Situation und Trends

ZIMMER, J.
Kriminalistický význam digitálních vlastnoručních podpisů ..............................260
Criminalistic significance of digital hand-written signatures
Kriminalistische Bedeutung digitaler eigenhändiger Unterschriften 

KOMÁREK, J.
Elektronická nehodová data v bezpečnostní praxi ..............................................280
Electronic accident data in safety practice
Elektronische Unfalldaten in der Sicherheitspraxis

MOULISOVÁ, M.
Kriminalita občanů Slovenska na území
České republiky vedená v policejní statistice .....................................................289
Crime rate of Slovak citizens on the territory of the Czech Republic
maintained in the police statistics
Die in der Polizeistatistik erfasste Kriminalität von slowakischen Staatsbürgern
auf dem Territorium der Tschechischen Republik 

MICHORA, Z.
Analýza aplikace institutu spolupracujícího
obviněného za období 2010–2017 (1. část) .......................................................300

Analysis of application of the institute of state's evidence
in the period of 2010–2017 (part 1)
Analyse der Anwendung der Regelung für einen kooperierenden Beschuldigten
für den Zeitraum 2010–2017 (1. Teil)

Stupka, J.
Nové právní předpisy (červenec – září 2018) .....................................................313
New legal regulations (July – September 2018)
Neue Rechtsvorschriften (Juli – September 2018)

RABINSKÁ, I.
Judikatura.....................................................................................................314
Judicature
Die Judikatur
 

vytisknout  e-mailem