Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 4/2017

Ročník L 

krim_4_17_obalka.jpgŠELLENG, D.
Objektivní hermeneutika a její kriminalistický význam......................................243
Objective hermeneutics and its criminalistic significance
Objektive Hermeneutik und ihre kriminalistische Bedeutung

KUDRLOVÁ, K., VLACH, J.
Kyberkriminalita (nejen) v ČR – její stav a trendy...............................................256
Cyber crime (not only) in the Czech Republic – the situation and its trends
Die Cyberkriminalität (nicht nur) in der Tschechischen Republik – ihr Stand und ihre Trends

STRAUS, J., JONÁK, J.
Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze
– Vliv obuvi na lokomoci...................................................................................270

A contribution to identification of persons according to the dynamic stereotype of walk
– The influence of footwear on locomotion
Beitrag zur Identitätsfeststellung von Personen nach dem dynamischen Stereotyp
des Gehens – Der Einfluss des Schuhwerks auf die Lokomotion

NOVOTNÝ, T., RAUSCHER, T.
Balistická ochrana z ocelových plátů Hardox 500................................................293
Ballistic protection made of Hardox 500 steel plates
Der Ballistikschutz aus Stahlplatten Hardox 500

INFORMACE
STRAUS, J., VAVERA, F.
Rudolph Archibald Reiss – nedoceněná osobnost světové kriminalistiky...............305
Rudolph Archibald Reiss – an underappreciated figure in the world criminalistics
Rudolph Archibald Reiss – eine verkannte Persönlichkeit der Weltkriminalistik 

STUPKA, J.
Nové právní předpisy (duben–červen 2017).......................................................311
New legal regulations (April to June 2017)
Neue Rechtsvorschriften (April–Juni 2017)

Nové právní předpisy (červenec–září 2017).......................................................311
New legal regulations (July to September 2017)
Neue Rechtsvorschriften (Juli–September 2017)

RABINSKÁ, I.
Judikatura.....................................................................................................313
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem