Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 3/2021

Ročník LIV 

KRIMINALISTIKA 3_2021 OBAL.JPGMusil, J.
Vysokoškolská výuka kriminalistiky.................................................................................... 171
Teaching of Criminalistics in Universities
Der Kriminalistik-Unterricht an Hochschulen

Moulisová, M.
Kriminalita cizinců v ČR v roce nástupu covidu................................................................ 183
Crime-rate among foreigner in CR during the onset of Covid   
Ausländerkriminalität zu Beginn der Covid-Pandemie

Křenek, P.
Křenková, B.
Rizika při zajišťování, manipulaci a skladování kriminalistických stop v rámci
Policie ČR......................................................................................................................... 201
The Risks in Securing, Handling and Storing Criminalistic Traces by the Police
of the Czech Republic
Die Risiken bei Sicherstellung, Umgang und Aufbewahrung von kriminalistischen
Spuren im Rahmen der Polizei der Tschechischen Republik

Kováčiková, V.
Trestní odpovědnost právnických osob při poskytování zdravotních služeb................... 219
Criminal liability of legal entities in the provision of medical services
Die Stafverantwortung juristischer Personen bei der Erbringung
der medizinischen Dienste

ZE ZAHRANIČÍ
Makovický, P.
Matlach, R.
Makovický, P.
Fatálne sa končiace úniky motorizovaných osôb pred policajnými hliadkami ............  231
Fatal Endings of Attempted Escapes of Motorized Persons from Police Patrols
Fatal ausgehende Fluchtversuche motorisierter Personen vor Polizeistreifen 
výročí

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c.  slaví jubileum..................................................... 241

Rabinská, I.
Judikatura...................................................................................................................... 243
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem