Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 3/2018

Ročník LI 

krim_3_18_obalka.jpgŠEBA, J.
Peněžitý trest – jeho výhody, úskalí a aplikace ...................................................163
A pecuniary punishment – its advantages, drawbacks and application
Die Geldstrafe – ihre Vorteile, Gefahren  und Anwendung

NÁHLOVSKÁ, L.
Virtuální měny z pohledu trestního práva .........................................................184
Virtual currencies from the perspective of penal law
Virtuelle Währungen aus der Sicht des Strafrechts

STRAUS, J.
Počítačová simulace a kriminalistický experiment ............................................204
Computer simulation and criminalistics experiment
Computersimulation und kriminalistisches Experiment 

MARTINKOVÁ, M.
Důvody exekucí vůči seniorům v ČR – výsledky výzkumu ....................................216
The reasons for distrainment relating to senior citizens in CR – survey results
Gründe der Exekutionen gegen Senioren in der Tschechischen Republik – Ergebnisse
einer Untersuchung

Stupka, J.
Nové právní předpisy (leden – březen 2018) .....................................................235
New legal regulations (January to March 2018)
Neue Rechtsvorschriften (Januar – März 2018)

Nové právní předpisy (duben – červen 2018) ....................................................235
New legal regulations (April to June 2018)
Neue Rechtsvorschriften (April – Juni 2018)

RABINSKÁ, I.
Judikatura.....................................................................................................236
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem