Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 3/2017

Ročník L 

krim_3_17_obalka.jpgCEJP, M.
Organizovaný zločin v roce 2020 podle odhadu expertů.......................................163
Organised crime in the year 2020 as estimated by experts
Das organisierte Verbrechen im Jahr 2020 nach Einschätzungen von Experten

JELÍNEK, J.
České trestní právo a zahraniční bojovníci –
nové výzvy mezinárodního terorismu................................................................177

Czech criminal law and foreign fighters – new challenges of international terrorism
Das tschechische Strafrecht und ausländische Kämpfer – neue Herausforderungen
des internationalen Terrorismus

ŠEFČÍK, M.
Systém podvodů na dani z přidané hodnoty.......................................................190
The system of VAT frauds
Das System der Mehrwertsteuerbetrüge

KLOUBEK, M., RULC, J.
Je nutná právní úprava využití speciálně vycvičeného
služebního psa k pachovým pracím?.................................................................202

Is new legislation on the use of specifically trained service dogs
for scent detection a necessity?
Ist die gesetzliche Regelung für die Nutzung von speziell trainierten Diensthunden
bei Geruchserkennungsarbeiten notwendig?

ŠELLENG, D.
K využití hypnózy při objasňování trestné činnosti.............................................208
On the use of hypnosis when clarifying criminal activity
Zur Nutzung von Hypnose bei der Aufklärung von Straftaten 

ZE ZAHRANIČÍ
ŠANTA, J.
Úpadkové a iné trestné činy a zisťovanie konečného užívateľa výhod...................226
Bankruptcy offences and investigation of the end user of benefits
Bankrottstraftaten und andere Straftaten sowie Ermittlung des letztlichen
Nutznießers von Vorteilen  

NEKROLOG
JELÍNEK, J.
Doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
(*16. 9. 1969 – † 27. 7. 2017)............................................................................240
 

vytisknout  e-mailem