Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 3/2016

Ročník XLIX 

krim_3_16_obalka.jpg
Fenyk, J.
Metoda pachové identifikace v judikatuře Ústavního soudu.................................163
The method of scent identification in the judicature of the Constitutional Court
Die Methode der Geruchidentifikation in der Judikatur des Verfassungsgerichts

Kothánek, J., Kothánek, J.
Zajišťování a forenzní analýza digitálních stop..................................................175
Securing and forensic analysis of digital evidence 
Die Sicherstellung und die forensische Analyse der digitalen Spuren

Zaoralová, P.
Dohodovací řízení z pohledu Evropského soudu pro lidská práva..........................188
Conciliation procedure from the perspective of the European Court of Human Rights
Das Schlichtungsverfahren aus Sicht des Europäischen Gerichtes für Menschenrechte

Doležal, P., Lněničková, J., Cinková, P., Benediktová, K., Pinc, L., Urban, Š.
Molekulová skladba pachové signatury člověka..................................................200
Molecular composition of human odor signature
Die moleküle Zusammensetzung der Geruchssignatur des Menschen

Kotlán, P.
Specifické rysy trestné činnosti na realitním trhu...............................................211
Specific charasteristics of criminalactivities on the real estate market
Spezifische merkmale der kriminalität auf dem immobilienmarkt

Ze zahraničí
Polák, P.
Nezúčastnená osoba v trestnom konaní.............................................................223
An uninvolved person in penal proceedings
Die ´Unbeteiligte Person´ im Strafprozessrecht

Recenze
Šefčík, M.
Financing of Organised Crime...........................................................................237

Stupka, J.
Nové právní předpisy (duben-červen 2016).......................................................239
New legal regulations (April to June 2016)
Neue Rechtsvorschriften (April Juni 2016)

Rabinská, I.
Judikatura.....................................................................................................240
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem