Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika 3/2010

Ročník 42 

 

Kriminalistika, č. 3/2010

Straus, J.
Prodloužení reakční doby v závislosti na hladině alkoholu
Prolongation of the reaction time in relation to the alcohol level
Die Verlängerung der Reaktionszeit in Abhängigkeit vom Alkoholpegel

Musil, J.
Hodnocení znaleckého posudku
Evaluation of an expertise
Die Beurteilung des Fachgutachtens

Drahanský, M. – Březinová, E. – Orság, F. – Hejtmánková, D.
Dermatologické faktory ovlivňující snímání otisků prstů pro biometrické účely
Dermatological factors that influence the taking of fingerprints for biometric purposes
Die dermatologischen Fingerabdrucknahme beeinflussenden Faktoren

Straka, J. – Zimmer, J. – Chmelík, J.
Interpretace pravděpodobnostních závěrů písmoznaleckého zkoumání
Interpretation of probability conclusions in forensic handwriting examination
Die Interpretierung der Probabilistischen Schlussfolgerungen in der Handschriftuntersuchung

Anotace
Annotation
Němec, M.
Megatrendy v bezpečnosti
Megatrends in security
Megatrends in der Sicherheit

Němec, M.
Diverzita v policii
Diversity in the police
Die Diversität in der Polizei

Protivinský, M.
Trestněprávní odpovědnost vyjednavače při vzetí rukojmí
Criminal liability of the negotiator hostage taking
Die strafrechtliche Verantwortung des Vermittlers bei der Geiselnahme

Recenze
Recension
Rezension

Papák, L.
Nové právní předpisy (březen – květen 2010)
New legal regulations (March - May 2010)
Neue Rechtsvorschriften (Marz – Mai 2010)

Coufalová, B.
Judikatura
Judicature
Die Judikatur
 

vytisknout  e-mailem