Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 2/2022

Ročník LV 

KRIMINALISTIKA 2_2022 OBAL.jpgKřenková, B.
Výklad základních pojmů molekulární genetiky
a jejich využití v kriminalistice......................................................................... 87

Interpretation of the basic terms of molecular genetics and their use in criminalistics
Erläuterung der Grundbegriffe der molekularen Genetik und ihre Anwendung in der Kriminalistik

Biedermanová, E.
Otevřená věznice v Jiřicích
– vstup do problematiky, recidiva odsouzených................................................ 97

Open prison in Jiřice – introduction to the topic, re-offending of convicts
Der offene Vollzug in Jiřice – Einblick in die Problematik, erneute Straffälligkeit der Inhaftierten

Stenzl, V.
Svobodová, M.
Sekyrová, V.
Kos, P.
Může odorologická analýza stop z místa činu doplňovat standardní genetickou analýzu?  111
Can odour analysis of crime scene traces complement standard genetic analysis?
Kann die odorologische Analyse von Tatortspuren die standarmäßige genetische Analyse ergänzen?

Wohlgemuth, M.
Krulík, O.
Zkušenosti s projekty prevence kriminality – příklad Nizozemska...................... 119
Experience with crime prevention projects – the example of the Netherlands
Die Erfahrungen mit den Projekten der Kriminalitätsverhütung – am Beispiel der Niederlande

Kudrlová, K.
Kutil, L.
Vlach, J.
Výzkumné šetření IKSP „Zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými jevy v online prostředí“               139
IKSP research survey on “Experiences of the Czech population with selected phenomena in the online environment”
Das Forschungsprojekt  des Instituts für Kriminologie und soziale Prävention:
„Die Erfahrungen der Bürger der Tschechischen Republik mit  ausgewählten Erscheinungen in der Online-Umgebung
 

RECENZE
Jelínek, J.
Aktuální monografie o hospodářské kriminalitě.............................................. 153
ACHIM, M., BORLEA, S.: Economic and Financial Crime. (Corruption, Shadow Economy and Money laundering).
Springer, 2020, 271 s. ISBN 978-3-030-51780-9. Anglicky.
Current monograph on economic crime
ACHIM, M., BORLEA, S.: Economic and Financial Crime. (Corruption, Shadow Economy and Money laundering).
Springer, 2020, 271 s. ISBN 978-3-030-51780-9. Anglicky.
Die aktuelle Monographie über die Wirtschaftskriminalität
ACHIM, M., BORLEA, S.: Economic and Financial Crime. (Corruption, Shadow Economy and Money laundering).
Springer, 2020, 271 s. ISBN 978-3-030-51780-9. Anglicky.


Rabinská, I.
Judikatura.................................................................................................... 155
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem