Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 2/2019

Ročník LII 

krim_2_19_obalka.jpgGalovcová, I.
Rozhodnutí o nestíhání podezřelého – (ne)důvodný
zásah do standartního trestního procesu? ............................................................................83

Decision on non-prosecution of a suspect – (un)justified intervention
in the standard criminal procedure?
Entscheidung über die Nichtverfolgung eines Verdächtigen –
(nicht) begründeter Eingriff in den standardgemäßen Strafprozess ?

Staněk, J.
Typologie podvodů na DPH z pohledu orgánů činných v trestním řízení I. ....................100
Typology of VAT fraud from the perspective of law enforcement
and judicial authorities I.
Die Typologie der MwSt.-Betrüge aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden I.

Marešová, A.
Dopad globalizace na delikvenci mládeže .........................................................................115
The effect of globalisation on youth delinquency
Die Auswirkungen der Globalisierung auf die Delinquenz der Jugendlichen

Rosůlek, A.
Designer drugs – nové syntetické drogy ...........................................................................127
Designer drugs – new synthetic drugs
Designer drugs – neue synthetische Drogen 

Straus, J., Vavera, F.
Juan Vucetich – Jeden ze zakladatelů daktyloskopie ......................................................137
Juan Vucetich – One of the founders of dactyloscopy
Juan Vucetich – einer der Begründer der Daktyloskopie

INFORMACE
Beranová, A.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Trestní zákoník – 10 let od přijetí“
konané dne 14. března 2019 v Praze ..................................................................................149

Report from the international scientific conference on „THE CRIMINAL CODE –
10 YEARS SINCE ITS ADOPTION“, which took place on 14 March 2019 in Prague.
Bericht von der internationalen wissenschaftlichen Konferenz
„DAS STRAFGESETZBUCH – 10 JAHRE SEIT SEINER VERABSCHIEDUNG“,
die am 14. März 2019 in Prag stattgefunden hat.

RECENZE
Kotlán, P.
Šefčík, Michael. Karuselové podvody.
Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 978-80-7502-253-3 ....................................................154


Stupka, J.
Nové právní předpisy (březen 2019 – květen 2019) ..........................................................156
New legal regulations (March 2019 – May 2019)
Neue Rechtsvorschriften (März 2019 – Mai 2019)

Rabinská, I.
Judikatura ..............................................................................................................................157
Judicature
Die Judikatur
 

vytisknout  e-mailem