Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 2/2017

Ročník L 

krim_2_17_obalka.jpgJELÍNEK, J.
Nad šestou novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.....................83
On the sixth amendment of the act on criminal liability of legal entities
Über die sechste Novelle des Gesetzes über die strafrechtliche Verantwortung juristischer Personen

ČÍRTKOVÁ, L.
Křivá obvinění ze sexuálních trestných činů........................................................95
False allegations of sexual crime
Falsche Anschuldigung wegen sexueller Straftaten

KMEJČOVÁ, M., ZIMMEROVÁ, D.
Individualizace rukopisu žáků 1. až 5. tříd základní školy...................................113
Individualisation of handwriting of 1st to 5th grade primary school pupils
Individualisierung der Handschrift von Schülern der 1. bis 5. Klasse der Grundschule

SEDLÁČKOVÁ, J.
Drogy ve virtuálním prostředí...........................................................................124
Drugs in the virtual environment
Drogen in der virtualen Umgebung

STRAUS, J., VAVERA, F.
Antropometrie „bertillonáž“ – první metoda identifikace osob............................136
“Bertillonage” anthropometry – the first method of identification of persons
Anthropometrie „Bertinollage“ – die erste Methode zur Identifizierung von Personen

INFORMACE
ŠELLENG, D.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference „Zákon o trestní odpovědnosti
rávnických osob – pět let poté“.......................................................................146

A report from the international scientific conference on “Criminal Liability of Legal Entities – five years after”
Bericht von der internationalen wissenschaflichen  Konferenz „Gesetz über die strafrechtliche
Verantwortung juristischer Personen – fünf Jahre danach“

KRATOCHVIL, V.
„KULATÝ STŮL“ ..............................................................................................149
Téma:  Trestní právo a determinismus
“ROUND TABLE”
Topic:  Criminal law and determinism
„DER RUNDE TISCH“
Thema:  Strafrecht und Determinismus

RECENZE
HERCZEG, J.
Ivor, J., Polák, P., Záhora, J. Trestné právo procesné, I., II.,
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. .................................................................................................151

Ivor, J., Polák, P., Záhora, J. The law of criminal procedure, I., II., Bratislava : Wolters Kluwer, 2017.
Ivor, J., Polák, P., Záhora, J. Strafprozessrecht, I., II., Bratislava : Wolters Kluwer, 2017.

STUPKA, J.
Nové právní předpisy (leden-březen 2017)........................................................153
New legal regulations (January-March 2017)
Neue Rechtsvorschriften (Januar-März 2017)

RABINSKÁ, I.
Judikatura.....................................................................................................155
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem