Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 2/2016krim_2_16_obalka.jpgJelínek, J.
Trestní odpovědnost právnických osob v česko-slovenském srovnání ....................83
Criminal liability of legal entities in the Czech Republic and the Slovak Republic compared
Die strafrechtliche Verantwortung
der juristischen Personen im tschechisch-slowakischen Vergleich

Marešová, A., Tamchyna, M.
Nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody u mladistvých odsouzených v běhu času
a současná skladba mladistvých vězňů
............................107
Unconditional custodial sentence for juvenile
offenders convicted over time and the current composition of juvenile prisoners
Unbedingte Freiheitsstrafe bei verurteilten
Jugendlichen im Laufe der Zeit und jetzige Zusammensetzung der jungen Sträflinge

Štefunková, M.
Jsou jedy drogy?
.............................................................................................118
Are poisons drugs?
Sind Gifte Drogen?

Čírtková, L.  
Pseudovzpomínky z pohledu kriminalistické praxe
............................................127
Pseudo memories from the perspective of the practice of criminalistics
Die Pseudoerinnerungen aus der Sicht der kriminalistischen Praxis

Marešová, A., Martinková, M.
Násilná kriminalita z pohledu českých resortních statistik
..................................137
Violent criminality from the perspective of departmental statistics
Die Gewaltkriminalität aus der Sicht der tschechischen Ressortstatistiken

Recenze | Recenzion | Reviews
Bruna, E.
Kurz světové a ruské kriminologie
....................................................................153
The course of world and Russian criminology
Der Kurs der weltweiten und russischen Kriminologie

Stupka, J.
Nové právní předpisy (leden-březen 2016)
........................................................158
New legal regulations (January-March 2016)
Neue Rechtsvorschriften (Januar – März 2016)

Judikatura | Judikature | Die Judikatur
Rabinská, I.
...................................................................................................159

vytisknout  e-mailem