Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika

Aktuální číslo, redakce, předplatné, pokyny pro autory, archiv, medailonek 

KRIMINALISTIKA 4/2023
Ročník LVI

KRIMINALISTIKA 4_2023 OBAL.jpg

Kratina, T.
Měsíčková, B.
Kvantitativní a kvalitativní stanovení přítomnosti psychoaktivních alkaloidů v rostlině Mitragyna speciosa Korth., a současné trendy v jejím užívání ........................................... 255
Quantitative and qualitative determination of the presence of psychoactive alkaloids
in the plant Mitragyna speciosa Korth., and current trends in its use
Quantitative und qualitative Bestimmung des Vorhandenseins von psychoaktiven Alkaloiden
in der Pflanze Mitragyna speciosa Korth. und aktuelle Trends in ihrer Verwendung


Fryšták, M.
Texl, D.
Výuka kriminalistiky na českých vysokých školách a její perspektiva............................. 273
Teaching Criminalistics at Czech Universities and its Perspective
Der kriminalistische Unterricht an tschechischen Hochschulen und seine Perspektive 


Pelc, V.
Zákon o obětech trestných činů – k desátému výročí jeho existence............................. 287
Victims of Crime Act – on its tenth anniversary
Das Gesetz über Opfer von Straftaten  – zum zehnten Jahrestag seines Bestehens


Moulisová, M.
Dopad migrace občanů Ukrajiny na jejich trestnou činnost v České republice
– porovnání let 2021 a 2022 – Analýza policejních statistik......................................... 297

Impact of migration of Ukrainian citizens on their criminal activity in the Czech Republic
– comparison of 2021 and 2022 Analysis of police statistics
Die Auswirkungen der Migration ukrainischer Staatsbürger auf ihre kriminellen Aktivitäten
in der Tschechischen Republik – Vergleich von 2021 und 2022 Analyse der Polizeistatistiken


Biedermanová, E.
Kostelníková, Z.
Rizikové a protektivní faktory odsouzených v tzv. otevřené věznici v Jiřicích................... 307
Risk and Protective Factors of Convicts in the Open Prison in Jiřice
Risiko- und Schutzfaktoren von Strafgefangenen im offenen Strafvollzug in Jiřice


Rabinská, I.
Judikatura..................................................................................................... 323
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem