Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika

Aktuální číslo, redakce, předplatné, pokyny pro autory, archiv, medailonek 

KRIMINALISTIKA 2/2024
Ročník LVII

KRIMINALISTIKA 2_2024 titul.jpgDostálová, K.
Problematika současného stavu znalců v České republice.................................. 87
Issues of the current situation regarding experts in the Czech Republic
Die Frage des aktuellen Stands der Sachverständigen in der Tschechischen Republik

Hermochová, S.
Straus, J.
Broncová, G.
Představení metody elektrochemické depozice polymerních filmů
pro vizualizaci daktyloskopických stop............................................................ 101

Presentation of the method of electrochemical deposition of polymer films for visualization
of dactyloscopic traces
Die Einführung in die Methode der elektrochemischen Deposition von Polymerfilmen
zur Visualisierung daktyloskopischer Spuren

Ráliš, P.
Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ a moderní technologie.................... 113
The principle of “nemo tenetur se ipsum accusare” and modern technology
Das Prinzip „nemo tenetur se ipsum accusare“ und moderne Technologien

Husák, M.
Šanta, J.
Virtuálne meny a trestná činnosť s nimi súvisiaca - II....................................... 129
Virtual currencies and related crime - II.  
Virtuelle Währungen und damit zusammenhängende Kriminalität – II.

Jelínek, J.
K desátému výročí úmrtí britského kriminologa Jock Younga............................ 149
(Příspěvek k dějinám kriminologických teorií)
On the tenth anniversary of the death of British criminologist Jock Young
(Contribution to the history of criminological theory)
Zum zehnten Todestag des britischen Kriminologen Jock Young
(Ein Beitrag zur Geschichte kriminologischer Theorien)

RECENZE...................................................................................................... 157
Jelínek, J.
Holcr, K., Polák, P., Tittlová, M.:
Vývoj a súčasnosť kriminality v Slovenskej republike
Praha: Wolters Kluver ČR, 2022,192 s., ISBN 978-80-7676-434-7
Holcr, K., Polák, P., Tittlová, M.:
Development and the current state of crime in the Slovak Republic
Praha: Wolters Kluver ČR, 2022,192 s. , ISBN 978-80-7676-434-7
Holcr, K., Polák, P., Tittlová, M.:
Entwicklung und Gegenwart der Kriminalität in der Slowakischen Republik 
Praha: Wolters Kluver ČR, 2022,192 s., ISBN 978-80-7676-434-7

Rabinská, I.
Judikatura.................................................................................................... 159
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem