Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2022

Ročník LV 

KRIMINALISTIKA 1_2022 OBAL.jpgJelínek, J.
K diskusi o pojmu hospodářská kriminalita............................................................. 3
On the debate on economic crime
Zur Diskussion über die Wirtschaftskriminalität

Marešová, A.
Limity redukce kriminální recidivy....................................................................... 23
Limits to reducing criminal repeat offences
Die Limite bei der Einschränkung der Strafrückfälligkeit

Polišenská, V. A.
Straus, J.
Kriminalistické a forenzně psychologické aspekty pozornosti a pozorování.................. 33
Forensic and forensic psychological aspects of attention and observation
Kriminalistische und forensisch psychologische Aspekte der Aufmerksamkeit und der Beobachtung

Kováčiková, V.
Okolnosti vylučující protiprávnost ve zdravotnictví................................................. 53
Circumstances precluding unlawfulness in the health sector
Die Umstände, die Rechtswidrigkeit im Gesundheitswesen ausschließen


RECENZE
Musil, J.
Kriminalistika a justiční omyly............................................................................. 67
(KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ, Violetta, STĘPKA, Leszek (red.): Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych.
Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021, ISBN 978-83-231-4650-6, 480 stran)
Criminalistics and miscarriages of justice
(KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ, Violetta, STĘPKA, Leszek (red.): Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych.
Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021, ISBN 978-83-231-4650-6, 480 stran)
Die Kriminalistik und  Justizirrtümer
(KWIATKOWSKA-WÓJCIKIEWICZ, Violetta, STĘPKA, Leszek (red.): Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych.
Toruń: Wydawnictwo naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021, ISBN 978-83-231-4650-6, 480 stran)


Rabinská, I.
Judikatura....................................................................................................... 73
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem