Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2021

Ročník LIV 

KRIMINALISTIKA 1_2021 OBAL.JPGMoulisová, M.
Výkon trestu odnětí svobody a motivace pachatelů............................................... 3
Custodial sentence and the motivation of offenders
Der Strafvollzug und die Motivation der Straftäter

Polišenská, V. A.
Straus, J.
Paměťová stopa v kontextu kriminalistické
a forenzně-psychologické literatury
................................................................... 17
Memory trace in the context of criminalistics and forensic psychology
Die Gedächtnisspur im Kontext der kriminalistischen und forensisch-
-psychologischen Literatur

Biedermanová, E.
Seniorská populace ve výkonu trestu odnětí svobody – základní nástin problémů
........ 43
Senior population serving time in prison – a basic outline of the problems
Senioren im Strafvollzug – Grundriss der Problematik

ZE ZAHRANIČÍ
Šanta, J.
Trestný čin zvýhodňovania veriteľa – znalecko-ekonomické aspekty
vzťahujúce sa k pojmu škoda
............................................................................ 53
Criminal offense of Favouring a Creditor – expert-economic aspects related
to the notion of damage
Die Straftat der Begünstigung des Gläubigers – gutachterlich-ökonomische Aspekte

RECENZE
Musil, J.
........................................................................................................ 69
Vzniká nový vědní obor „soudní estetika“?
WÓJCIKIEWICZ, Józef Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskigo, 2020, 249 stran
Is there a new scientific discipline emerging – “Forensic Aesthetics”?
WÓJCIKIEWICZ, Józef Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskigo, 2020, 249 stran
Ist die „Gerichtsästhetik“ als ein neues Wissenschaftsgebiet in Entstehung?
WÓJCIKIEWICZ, Józef Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskigo, 2020, 249 stran
Stupka, J....................................................................................................... 73
Nové právní předpisy (prosinec 2020 – únor 2021)
New legal regulations (December 2020 – February 2021)
Neue Rechtsvorschriften (Dezember 2020 – Februar 2021)

Rabinská, I.................................................................................................... 75
Judikatura
Judicature
Die Judikatur

NEKROLOG
Zemřel profesor Přemysl Strejc......................................................................... 80
 

vytisknout  e-mailem