Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2020

Ročník LIII 

krim_1_20_obalka.jpg
Kotlán, P.
Typologie pachatelů ekonomické kriminality ..........................................................3
Typology of perpetrators of economic crime
Die Typologie wirtschaftskrimineller Straftäter


Heranová, S.
Rozlišení souběhu a recidivy v případě doručení zrušeného
trestního příkazu – nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu ........................19

Differentiation between concurrence and repeat offence in case
of cancelled  penalty order – discussing one judgment of the Supreme Court
Die Unterscheidung zwischen Parallellauf und Rückfall im Falle der Zustellung
eines aufgehobenen Strafbefehls – über eine Entscheidung des Obersten Gerichts


Cejp, M.
Kriminogenní rizikové faktory v oblasti
státní správy a samosprávy ...................................................................................29

Criminogenic risk factors in the area of the public administration
and local governments
Kriminogene Risikofaktoren auf dem Gebiet der Staatsverwaltung
und der Selbstverwaltung


Rosůlek, A.
Srovnání české a polské právní úpravy přechovávání drog .............................42
Comparing Czech and Polish legislative treatment of drug possession
Vergleich der tschechischen und der polnischen gesetzlichen
Bestimmungen zum Besitz von Drogen


Hlavín, P., Havel, J.
Vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop
zařízením Recognoil .............................................................................................61

Searching for and securing dactyloscopic traces using the Recognoil device
Detektion und Sicherstellung von Spuren mit dem Recognoil-Gerät


VÝROČÍ
Doc. JUDr. Miroslava NĚMCE, Ph.D., Dr. h. c.,
vedoucí katedry kriminalistiky fakulty bezpečnostně
právní Policejní akademie České republiky v Praze .........................................71

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D., Dr. h. c., head of the Department
of Criminalistics of the Faculty of Security and Law of the Police Academy
 of the Czech Republic in Prague
Doz. Dr. jur. Miroslav NĚMEC, Ph.D., Dr.h.c., Leiter des Lehrstuhls
für Kriminologie an der Fakultät für Sicherheitsrecht an der Polizeiakademie
der Tschechischen Republik in Prag 


Stupka, J.
Nové právní předpisy (prosinec 2019 – únor 2020) .........................................73
New legal regulations (December 2019 – February 2020)
Neue Rechtsvorschriften (Dezember 2019 – Februar 2020)


Rabinská, I.
Judikatura .............................................................................................................74
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem