Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2019

Ročník LII 

krim_1_19_obalka.jpgNĚMEC, M., RYBÁŘ, Z.
Historie, současnost a možná budoucnost technických
prostředků ověřujících pravdivost informací získaných výslechem..........................3

The history, present and perhaps also future of technical
means used for verifying truthfulness of information obtained by interrogation
Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft der
technischen Mittel zur Überprüfung der Wahrhaftigkeit von Verhörergebnissen


Šelleng, D.
Prověrka na místě – k některým vybraným problémům..............................................23
On-site verification – on some selected problems
Lokaltermin – zu einigen ausgewählten Problemen


Michora, Z.
Analýza aplikace institutu spolupracujícího
obviněného za období 2010–2017 (2. část)...................................................................33

Analysis of application of the concept of
a defendant turning state’s evidence in the period of 2010–2017 (part 2)
Analyse der Anwendung der Institution
des kooperierenden Beschuldigten im Zeitraum 2010–2017 (Teil 2) 


Michálek, A.
Vývoj a zmeny kriminality v Bratislave a v jej zázemí..................................................47
Development and changes in criminality in Bratislava and its hinterland
Entwicklung und Änderungen der Kriminalität in Bratislava und seinem Umland


INFORMACE
Diblíková, S.
XVIII. konference Evropské kriminologické společnosti, Sarajevo...........................69
18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo
XVIII. Konferenz der Europäischen kriminologischen Gesellschaft, Sarajewo


Stupka, J.
Nové právní předpisy (říjen 2018 – únor  2019)..........................................................76
New legal regulations (October 2018 – February  2019)
Neue Rechtsvorschriften (Oktober 2018 – Februar 2019)


Rabinská, I.
Judikatura......................................................................................................................77
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem