Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika 1/2015

Obálka 1-2015.jpg
OBSAH

 
Jelínek, J.
Novela trestních předpisů 2014
Novelisation of penal regulations 2014
Die Novelle der strafrechtlichen Vorschriften von 2014
 
 
Háková, L.        
Organizovaný zločin v očích veřejnosti
Organised crime as viewed by the public
Das organisierte Verbrechen in Augen der Öffentlichkeit
 
 
Štěchová, M. – Večerka, K.
Názory expertů na Systém včasné intervence
Experts’ views of the Timely Intervention System
Die Meinungen der Experten zum System der rechtzeitigen Intervenierung
 
 
Moulisová, M.
Vybraná zjištění z výzkumu vězněných osob
Selected findings from a study of prison inmates
Ausgewählte Erkenntnisse aus der Untersuchung von inhaftierten Personen 
 
 
INFORMACE
Novotný, T.
Neletální střelivo české výroby
Non-lethal ammunition of Czech Production
Nicht lethale Munition aus tschechischer Produktion 
 
 
ZE ZAHRANIČÍ
Šimunová, L.
Trestnoprávna a kriminologická analýza ukladania a výkonu trestu povinnej práce v slovenskej republike
Criminal law and criminological analysis of imposing and enforcing a punishment of compulsory labour in the Slovak Republic
Strafrechtliche und kriminologische Analyse der Auferlegung der Pflichtarbeit und der Freiheitsstrafe mit Arbeitsplicht in der Slowakischen Republik 
 
 
RECENZE
Musil, M.
Monografie o evropských nástrojích trestního práva
Monograph on European tools of criminal law
Monographie über europäische Instrumente des Strafprozessrechts
 
Rabinská, I.
Judikatura
Judikature
Die Judikatur
 
Stupka, J.
Nové právní předpisy (září–prosinec 2014)
New legal regulations (september to december 2014)
Neue Rechstvroschriften (September – December 2014)

 

vytisknout  e-mailem