Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kriminalistika 1/2008

Kriminalistika č. 1 / 2008

 
 • Musil, J.
  Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení
  Agreements on guilt and punishment as a form of consensual criminal proceeding
  Absprachen über Schuld und Strafe als Form des konsensualen Strafverfahrens
      
 •  Jelínek, J.
  Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání
  Criminal liability of legal entities subject to examination
  Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen als Gegenstand der Untersuchung 
     
 • Diskuse
  Šídlo, O.
  Stopa, důkaz, věc doličná
  Trace, evidence, exhibit
  Die Spur, der Bewies, das Bewiesstück
      
 • Ze zahraničí
  Stieranka, J.
  Legislativne a institucionálne opatrenia na zabránenie financovania terorizmu
  Legislative and institutional proceedings to prevent the financing of terrorism
  Die legislative und institutionale Vorsorge zum Terrorismus Vorbeugung
     
 • Zoubková, I. – Zoubek, V.
  Informace o Mezinárodní konferenci o kriminalitě mládeže
  Information about the International Conference about Youth Crime
  Information aus der Internationalen Konferenz über die Jugendkriminalität
     
 • Tureček, J.
  ISADE 2007 – 9. Mezinárodní konference o analýze a detekci výbušnin v Paříži
  ISADE 2007 – International Symposium on the Analysis and Detection of Explosives in Paris
  ISADE 2007 – Internationale Konferenz in Paris über Analyse und Detektion von Sprengstoffen
     
 • Pavlovský, P.
  Informace o 30. slovensko-české (15. mezinárodní) soudně psychiatrické konferenci
  Information about the 30th Czechoslovak (15th International) Conference on Legal and Forensic Psychiatry
  Information über die 30. Slowakisch-tschechische (15. Internationale) gerichts-psychiatrische Konferenz
     
 • Anotace
  Anotation
     
 • Papák, L.
  Nové právní předpisy (září – říjen 2007)
  New legal regulations (September to October 2007)
  Neue Rechtsvorschriften (September – Oktober 2007 )
     
 • Rabinská, I.
  Judikatura
  Judicature
  Die Judikatur

vytisknout  e-mailem