Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

English English

Co je to krátkodobý pobyt?

Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu).

Krátkodobý pobyt je upraven dalšími náležitostmi uděleného víza, tedy počtem vstupů (vízum na jeden, dva či více vstupů), územní platností (vízum platné pro celý schengenský prostor nebo tzv. vízum s omezenou územní platností pro vybrané členské státy), a také dobou platnosti víza a délkou povoleného pobytu, na kterou konzulát vízum podle zamýšleného pobytu udělil.

Jak probíhá řízení o žádosti?

Žádost se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu.

Udělování krátkodobých víz spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR, informace o podání žádosti a procesu udělení krátkodobého víza naleznete na jeho webových stránkách. Naopak žádost o prodloužení krátkodobého víza na území ČR (jen ve výjimečných případech, které jsou předem stanoveny Vízovým kodexem) je nutné podat na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu občana třetí země, konkrétně na odděleních pobytových agend.


Odbor azylové a migrační politiky, 14. srpna 2017

vytisknout  e-mailem