Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koronavirus COVID 19 - Lidé s postižením (disabilitou) a speciálními komunikačními potřebami

LIDÉ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Doporučení psychologů MV ČR a Policie ČR pro lidi se sluchovým postižením
Spolupráce s lidmi s disabilitou - video HZS ČR

Sluchove.JPG

Spolupráce s lidmi se sluchovým postižením


 

LIDÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Spolupráce s lidmi s disabilitou - video HZS ČR

Zrakove.JPG

Spolupráce s lidmi se zrakovým postižením

  
 

LIDÉ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Spolupráce s lidmi s disabilitou - video HZS ČR

Telesne.JPG

Spolupráce s lidmi s postižením pohybu

  
 

LIDÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Spolupráce s lidmi s disabilitou
video HZS ČR
Leták
Koronavirus – snadné čtení

Mentalne.JPG

Spolupráce s lidmi s mentálním postižením

Letak_SPMPCR.JPG

PDF soubor (710 kB)
 
Leták Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením
, z. s.

  
 

DALŠÍ MATERIÁLY K PODPOŘE A SPOLUPRÁCI S LIDMI S DISABILITOU

Práce s obětí se speciálními komunikačními potřebami
- doporučení pro policisty a další zasahující osoby
Czech video English video

Práce s obětí se speciálními komunikačními potřebami

Doporučení pro policisty a další zasahující osoby

Tento dokument byl vytvořen ve spolupráci evropského projektu EUNAD a Policejního prezídia České republiky. Jeho cílem je zlepšit práci policie (nebo zasahujících složek IZS obecně) při práci s lidmi s disabilitou. Existuje mnoho skupin osob, které se odlišují od většinové populace v oblasti vnímání a zpracování informací. Tito lidé mají odlišná specifika, potřeby, reakce, různou kapacitu paměti, ale někdy i odlišnou úroveň psychických funkcí. Za zvláště zranitelné oběti můžeme považovat mj. osoby s různou úrovní sluchového či zrakového postižení, lidi s psychiatrickými problémy, osoby s mentální retardací, lidi s demencí, osoby s poruchami autistického spektra, nebo i jedince, kteří pocházejí z kulturně a jazykově odlišného prostředí. Všichni tito lidé zasluhují specifický přístup složek IZS v oblasti komunikace a interakce. V dokumentu naleznete základní doporučení (co dělat nebo nedělat) při práci s lidmi se specifickými potřebami.
 

Working with Victims with Special Communication Needs

Recommendations for Responders

This document was created in collaboration with the European EUNAD project and the Police Presidium of the Czech Republic. It is intended to improve work by the police (or first responders in general) when dealing with people with disabilities. There is a diverse group of people who comprehend and process information differently to the majority of the population. These people have different requirements, various responses, different memory capacities and even various levels of mental functions. They are people with various levels of visual or hearing impairment, people with psychiatric problems, mentally retarded individuals, people with dementia, people with disorders of the autistic spectrum, or people from different cultures and may be considered especially vulnerable victims. These people warrant a specific approach in relation to communication and interaction.This document contains basic recommendations (on what to do or avoid doing) when working with people with specific needs.


 

Asistence lidem s disabilitou při katastrofách
Česká publikace English Publication

Publikace1.JPG

soubor PDF, 20 MB

Publikace2.JPG

PDF file, 3 MB

vytisknout  e-mailem