Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference o dobrovolnictví v České republice

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra pořádal v úterý dne 6. prosince 2016 v hlavním zasedacím sále ministerstva odbornou konferenci s názvem Rozvoj dobrovolnictví v České republice. 

Konference se konala u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosince. Stěžejním tématem bylo představení evropského projektu Rozvoj dobrovolnictví (Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), který od podzimu realizuje odbor bezpečností politiky a prevence kriminality. Část prezentací byla věnována i dalším novým evropským projektům týkajících se dobrovolnictví v České republice.

Zároveň konference navazovala na Evropský rok dobrovolnictví 2011. Částečně zhodnotila následující pětileté období v oblasti rozvoje dobrovolnictví, a to jak celkově, tak i podle jednotlivých oblastí dobrovolnictví, např. dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech, dobrovolnictví v kultuře, v komunitním rozvoji. Část prezentací byla věnována dobrovolnictví, které je zaměřeno na pomoc osobám sociálně slabým a sociálně vyloučeným a na podporu azylantů a cizinců trvale usazených v České republice. Při zapojování obou dvou skupin obyvatel do většinové společnosti jsou to právě dobrovolníci, kteří sehrávají významnou úlohu, jsou nápomocni radou, ale i svým příkladem. Zahraničí se prezentovalo příkladem dobré praxe přeshraničního dobrovolnictví s Německem a evropským projektem na možnou měřitelnost získaných mezinárodních kompetencí dobrovolníky. Část prostoru byla věnována i informaci o obnoveném webu www.dobrovolnik.cz.

Se svými příspěvky vystoupili zástupci Ministerstva vnitra, zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci neziskových organizací. Veškeré prezentace lze nalézt na webu Ministerstva vnitra, dobrovolnická služba.

Prezentace z konference:

 

Odkazy do noveho okna

f_02 David Chovanec, ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality

f_02 David Chovanec, ředitel odboru bezp... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem