Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Moderní veřejná správa 2023

VII. ročník konference Moderní veřejná správa se konal ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2023 v Olomouci v hotelu NH Collection Olomouc Congress. Konference se letos zúčastnilo zhruba 350 účastníků a 60 řečníků. 

Konferenci zahájili úvodním slovem primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, dále hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek a nakonec Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pověřen řízením sekce veřejné správy a informačních technologií za Ministerstvo vnitra. Aktuální témata na začátek konference představili také personální ředitelka sekce pro státní službu Mgr. Martina Postupová, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy Mgr. Petr Vokáč a pozvání také přijal zástupce vedoucího sekce a analytik regulační divize OECD Ing. Daniel Trnka, který přednesl příspěvek ohledně stavu veřejné správy v České republice z pohledu OECD.

Na konferenci taktéž vystoupily přední osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně české veřejné správy a taktéž expertní sféry. Program se zaměřil na připravované legislativní novinky ministerstva vnitra i další aktuální témata z jiných rezortů. Mezi bloky s hojnou návštěvností se zařadilo i využití informačních technologií ve veřejné správě nebo využívání dat. Inovativním tématem se stal blok věnovaný na komunikaci a odhalování dezinformací. U kulatého stolu se jako každý rok diskutovalo s partnery a také byl zařazen diskusní blok ohledně profesní etiky státních zaměstnanců. Dalšími tématy byly mimo jiné i otázky dalšího rozvoje veřejné správy nebo zdroje financování pro obce.

Součástí konference byl i slavnostní večer, který se jako i v předchozích letech konal v prostorách Pevnosti poznání dne 31. května 2023. Hlavním bodem programu tohoto večera bylo předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Seznam oceněných spolu s fotografiemi si můžete prohlédnout zde: Kvalitní správa - Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu veřejné správy (kvalitavs.cz).
 

Registrace:

  • REGISTRACE NA PŘÍŠTÍ ROK JEŠTĚ NENÍ OTEVŘENÁ!
     

VIII. Ročník konference Moderní veřejná správa pro rok 2024

VIII. ročník konference Moderní veřejná správa se uskuteční na podzim 2024 (pravděpodobně v listopadu). Podrobnější informace ohledně místa konání a registrace budou zveřejněny s předstihem na webových stránkách.
 

Ke stažení:

Kontaktní osoba:

  • Bc. Hana Zelenková, E: hana.zelenkova@mvcr.cz, T: 974 816 597
    Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV
     

Předchozí ročníky konference:

  

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR_casopis_VS_Olomouc_a_Olomoucky_kraj.png

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

logo-Rada_kvality_CR.pngZáštitu nad akcí převzali primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

Akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky.

  

vytisknout  e-mailem