Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství z konference Internet ve státní správě a samosprávě 

 1. Úterý, 7. 4. 2009
 2. Pondělí, 6. 4. 2009
 • 14.00 - Revoluce v základních registrech
  Ing. Jindřich Kolář vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy ministerstva vnitra představil  informační systém základních registrů a prvky a cesty v komunikačním rozhraní.  Dále pohovořil o  základních funkcích informačního systému.  Během tohoto bloku dále přednášel  Hendrik Tamm  z RISER ID Serivces Gmbh a Kirsten  Bock z Europrise.
   
 • JUDr. Zdeněk Němec JUDr. Zdeněk Němec 14.00 - Elektronický občanský průkaz
  Ředitel odboru správních činností JUDr. Zdeněk Němec ve své přednášce přivítal posluchače evropské konference "eID a veřejné registry" a jako zástupce MV představil koncepci elektronického občanského průkazu (eID). Upozornil, že stávající občanské průkazy budou nadále plnit svoji funkci, ale jejich elektronická obdoba usnadní komunikaci občana se státní správou. Podle současného plánu by eID měly být zavedeny 1. 7. 2010 ve formátu D1, který odpovídá velikosti současné platební karty nebo řidičského průkazu. Nové elektronické průkazy přináší mnoho novinek, mezi které můžeme zařadit například dobrovolné vydávaní eOP občanům mladším 15 let či možnost zažádat o eOP elektronickou cestou. Zdeněk Němec nevynechal ani bezpečnostní aspekty této novinky.
   
   
 • Digitalizace TV Digitalizace TV 12:15 - Přecházíme na digitální TV
  Místo Ing. Zdeňka Duspivy, ředitele Národní koordinační skupiny pro digitalizaci, který nemohl přijet, vystoupil pan Starý z PR agentury zajišťující informační kampaň. Digitalizace by měla být v rámci EU provedena do roku 2012, v České republice je pak stanoveno datum 11. 11. 2011 jako milník, kdy bude většina signálu v ČR digitální. Poslední převody budou provedeny do léta 2012. Po objasnění role státu v procesu digitalizace hovořil o PR kampani k této problematice. Na konci bloku již tradičně probíhala diskuze.

     

    
  Dr. Reinhard Posch Dr. Reinhard Posch  
 • 11:20 - Czech eGovernment as an inspiration for Europe 
  V úvodu přivítal náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček účastníky konference a v souvislostech pohovořil o prioritách MV pro české předsednictví v Radě EU. Poté vysvětlil vztahy mezi jednotlivými účastníky systému eGovernmentu. Na modelu představil jednotlivé složky eGovernmentu - CZECH POINT, eGovernment Act, KIVS a základní registry veřejné správy a zároveň nastínil výhledy jejich budoucnosti. Zdůraznil povinnost úřadů a zákonem zřízených právnických osob komunikovat mezi sebou pomocí datových schránek.
    
  Také představil možnost občana kontrolovat nakládání s jeho daty v rámci veřejných registrů pod názvem Kontrola nad státem. Systém umožní každému občanovi kontrolu nad jeho osobními daty - kdo se na ně díval, kdy se na ně díval, proč se na ně díval. Výpis do své datové schránky občan dostane jednou ročně nebo na vyžádání kdykoliv během roku. Výhody používání celého systému eGovernmentu pan náměstek shrnul mottem "neobíhá občan, ale data".
   
  Další příspěvky přednesli pan Reinhard Posch a Urban Funered.

     
   
 • RNDr. Milada Vaněčková a Ing. Radka SoukupováRNDr. Milada Vaněčková
  a Ing. Radka Soukupová
  10:50 - Strukturální fondy

  Ing. Radka Soukupová, ředitelka odboru strukturálních fondů, představila Výzvy a implementace IOP a OPLZZ - oblasti, kterých se týkají, podporované aktivity a rozpočet. Nově vyhlášenou výzvou je výzva č. 40 z 6. dubna 2009 "Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností". O eGON centrech následně hovořila RNDr. Milada Vaněčková, zástupkyně ředitele odboru územní veřejné správy. eGON centrum vytváří technické, personální a informační podmínky, ale i finanční zajištění pro rychlé zavedení eGovernmentu do praxe. Jedná se o pět odborníků, kteří zpracovávají dotazy, školí, pomáhají. Všechny tyto informace jsou pak z nalezení na portálu eGON centrum, uvedla. Poté objasnila provázanost eGON center a výzev a zrekapitulovala, které prostředky mohou obce získat.
     
       
 • Zahájení konference „eID a veřejné registry“Zahájení konference
  "eID a veřejné registry"
  10:00 - eID a Public Registers 
  - České předsednictví pomohlo odstranit další bariéry, tentokrát v oblasti eGovernmentu
  Ministr vnitra Ivan Langer zahájil mezinárodní konferenci "eID a veřejné registry", která se koná v rámci konference ISSS při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU. Ivan Langer v úvodu představil revoluční kroky ve veřejné správě, jejichž cílem je dostat ČR v oblasti eGovernmentu mezi pět nejlepších zemí Evropy. "Když jsem před třemi lety nastupoval do funkce, byl český eGovernment v mnohých ohledech na chvostu Evropy a počítače na stolech některých úředníků byly často jen drahou náhražkou psacích strojů. Tehdy jsem si dal se svými kolegy cíl dostat Českou republiku v oblasti eGovernmentu mezi pět nejvyspělejších zemí Evropy a zásadně zreformovat fungování veřejné správy a její služby poskytovaném občanům," uvedl Langer.
   
  Ministr vnitra dále vysvětlil, že vzhledem k složitosti problematiky eGovernmentu je nezbytné, aby veřejnost pochopila, jak celý systém funguje. Právě proto vznikl eGON, symbol eGovernmentu, který si bere vzor v živém organismu. Ministr Langer všechny přítomné podrobně seznámil s jednotlivými částmi eGONa a vysvětlil efektivitu celého systému, který by měl přinést roční úspory ve výši 7 - 8 mil. euro ročně. Dále vystoupil generální ředitel generálního ředitelství pro informační společnost a média Evropské komise Fabio Colasanti, který pohovořil o budoucnosti elektronické identifikace, o důležitosti ochrany osobních údajů obyvatel a představil projekt STORK, který překonává bariéry a přináší řešení pro elektronickou identifikaci mezi členskými státy.
     
  V závěru konference vystoupil prezident Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák. Ten prezentoval statistické údaje o elektronizaci České republiky ve srovnání s hodnotami EU.
   
   
 • Ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer a náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček Ministr vnitra
  MUDr. Mgr. Ivan Langer
  a náměstek ministra vnitra
  Mgr. Zdeněk Zajíček
  09:00 - Datové schránky I

  Pro velký zájem posluchačů byla přednáška o datových schránkách přesunuta z menšího, Labského sálu, do sálu hlavního. Během technické přípravy se slova ujal ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, který vyplnil prostor souhrnem pokroku projektu datových schránek. Nakonec uvedl: "Jestli já z něčeho osobně mám radost, je že jsme ve vás našli tým lidí, se kterými se dal celý tento projekt zvládnout. Jestli vás mohu poprosit, zkuste si, prosím, zatleskat."
   
  Poté ministr předal slovo svému náměstkovi Mgr. Zdeňku Zajíčkovi, který v ostrém prostředí datových schránek demonstroval jejich funkcionalitu.
   
   
   
   
   


6. dubna 2009

vytisknout  e-mailem