Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Budování migračních partnerství - on-line zpravodajství

Ve dnech 27. - 28. dubna 2009 se v Paláci Žofín v Praze koná ministerská konference Budování migračních partnerství. Hlavním cílem konference je posílení vzájemné spolupráce založené na principu partnerství mezi zúčastněnými zeměmi pří řízení migrace. Kromě představitelů EU se jí účastní i zástupci schengenského prostoru, jihovýchodní Evropy, východní Evropy, střední Asie a Turecka. 

  1. Pondělí, 27. 4. 2009
  2. Úterý, 28. 4. 2009

Pondělí, 27. 4. 2009

12:15
Ministr vnitra Ivan Langer a ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman přivítali na Žofíně zahraniční delegáty.

14:00
Ve dnech 27. - 28. dubna 2009 se v Praze koná ministerská konference "Budování migračních partnerství". Svým rozsahem se jedná o největší akci, kterou Ministerstvo vnitra během českého předsednictví pořádá. Ministr vnitra Ivan Langer ve svém úvodním slovu pronesl: "Rád bych Vám odpověděl na otázku, proč jsme svolali tuto ministerskou konferenci. V posledních letech došlo v našich zemích k řadě podstatných změn v celkové migrační situaci: čelíme novým migračním výzvám, zvláště v oblasti boje proti nelegální migraci, v oblasti lepšího a efektivnějšího řízení legální migrace a v neposlední řadě i integraci. Přijali jsme zásadní politická rozhodnutí představující jasné politické odpovědi na tyto migrační problémy jak na národní, tak i regionální úrovni. Nicméně tato nová situace je výzvou a zároveň i příležitostí pro posílení spolupráce mezi všemi zúčastněnými zeměmi v širším evropském regionu. Jako symbol této konference jsme si zvolili most. Tento most stojí na pěti pilířích. Na pěti pilířích, které představují pět společných témat. Věřím tomu, že se nám podaří vytvořit most, který propojí nás všechny, most postavený na pěti pevných pilířích. Most, který bude znamenat rovnocenné partnerství"

14:30
První tematický blok věnovaný boji proti nelegální migraci a návratové politice uvedli zástupci Polska, Slovenska a Ukrajiny. Ve svých projevech zdůraznili, že migrace není izolovaným jevem, ale je úzce propojena s organizovaným zločinem a dalšími negativními jevy. Pro úspěch migračních partnerství je důležitá úzká spolupráce zemí původu , tranzitu i cílových zemí. Efektivní implementace návratové politiky je jedním ze základních kamenů současné migrační politiky. Zúčastnění vyzdvihli význam společné deklarace, která se bude v rámci této konference přijímat. "Naše deklarace je moderním efektivním plánem na cestě ke zlepšení řízení migrace," uvedl italský ministr vnitra Roberto Maroni. "Měli bychom vypracovat mezinárodní normy, které se budou této problematiky týkat. Je také důležité, aby fungovala spolupráce mezi zemí původu migrantů a zemí, která migranty přijímá," uvedl Marmazov, náměstek ukrajinského ministra vnitra. V diskusi, která proběhla na závěr prvního bloku jednání, se zástupci Turecka a Arménie shodli, že migrační otázka je aktuální právě v souvislosti s finanční krizí. Doporučení vycházející z dnes přijímané deklarace by pak měla zamezit negativním důsledkům této krize.

16:00
V rámci druhého bloku vystoupili zástupci Turecka, Nizozemí, Albánie, Portugalska, Švýcarska, Řecka a Británie. Shodli se na tom, že spolupráce musí být partnerská a komplexní. V zájmu úspěchu v této oblasti je třeba spolupráce také na bilaterální úrovni. Jak zdůraznil ministr vnitra Ivan Langer, legální a nelegální migrace jsou spojené nádoby, čím menší bude prostor pro nelegální migraci, tím bude větší prostor pro legální migraci. Proto je potřeba hledat nové způsoby legálního přistěhovalectví. Klíčové k těmto cílům je sdílení údajů a informací se sousedními zeměmi. V rámci diskuse vystoupil například řecký sekretář Konstantinos Bitsios, který uvedl, že 25% nelegální migrace do EU jde právě přes Řecko. "Nesmíme podkopávat důvěru v azylové řízení. Ti, kteří nemají právo na ochranu, by měli být vráceni," doplnil Bitsios. Barbara Woodward, z britské agentury ( UK Border Agency) zase uvedla, že britská migrační politika má tři aspekty: 1. Řešit kořeny nelegální migrace 2. Podporovat mobilitu prostřednictvím legální migrace 3. Podporovat dobrovolné návraty.

  


27. dubna 2009

Odkazy do noveho okna

Delegace ze Švédska

Delegace ze Švédska 

Detailní náhled

Hromadné foto

Hromadné foto 

Detailní náhled

Jacques Barrot, EK

Jacques Barrot, EK 

Detailní náhled

Judit Fazekas, Maďarsko

Judit Fazekas, Maďarsko 

Detailní náhled

Portugalci

Portugalci 

Detailní náhled

Úvodní řeč

Ivan Langer 

Detailní náhled

Vasyl Marmazov, Ukrajina

Vasyl Marmazov, Ukrajina 

Detailní náhled

Vítání delegátů

Vítání delegátů 

Detailní náhled

Vítání delegátů 1

Vítání delegátů 1 

Detailní náhled

Vítání delegátů 2

Vítání delegátů 2 

Detailní náhled

Vítání delegátů 3

Vítání delegátů 3 

Detailní náhled

Vítání delegátů 4

Vítání delegátů 4 

Detailní náhled

Vítání delegátů 5

Vítání delegátů 5 

Detailní náhled

Vítání delegátů 6

Vítání delegátů 6 

Detailní náhled

Vítání delegátů 7

Vítání delegátů 7 

Detailní náhled

Wolfgang Schäuble, Německo

Wolfgang Schäuble, Německo 

Detailní náhled

Zástupci Lichtenštejnska

Zástupci Lichtenštejnska 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem