Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference „Bezpečná škola 2019“

Potřeba bezpečí, jistoty patří v hierarchii lidských potřeb na druhé místo. Pro MV ČR je bezpečí velkou prioritou, a pokud se nachází v odvětví školství, neváháme se propojit s projekty, které se této problematice intenzivně již několik věnují.  Proto jsme se rozhodli dát opět záštitu projektu, který se již pátým rokem snaží vzdělávat a inspirovat posluchače k tomu, aby kladli velký důraz na problematiku bezpečí. Jedná se o květnovou konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019. Program představí špičkové přednášející ze státní i komerční sféry, můžeme zmínit našeho zástupce  JUDr. Tomáše Koníčka, zástupce  odboru prevence kriminality MV ČR,  PhDr. Ondřeje Andryse, MAE – náměstka ústředního školního inspektora, ČŠI, Mgr. Petru Sobkovou z Úřadu pro kybernetickou bezpečnost, brig. gen. Ing. Andora „Andy“ Šándora, nezávislého bezpečnostního poradce, charismatického Pavla Kysilku, bývalého výkonného guvernéra ČNB a zakladatele 6D Academy a mnohé další... Věříme, že čtvrtek 23. 5. 2019 bude pro všechny přítomné smysluplně prožitý den. Registrovat se můžete zde.

Konference „Bezpečná škola 2019“ se uskuteční dne 23. května 2019 v Národní technické knihovně v Praze 6, Dejvicích.

Jedná se o již 5. ročník vzdělávací Konference, která je tradičním a velmi úspěšným projektem, který se setkal v minulých ročnících s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů, ale také zástupců krajů, měst a obcí, tedy zřizovatelů všech druhů škol.

Cílem Konference je rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy, s možnostmi financování, normami, předpisy, technickými možnostmi, ale i podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem, krádežemi či kyberšikanou. 

Téma ochrany a zabezpečení škol a školských zařízení je i velkým tématem pro resort MV ČR. Jednak z obecného pohledu na zabezpečení bezpečnosti ve školách včetně technického zabezpečení, jde zejména o aplikaci schválené technické normy ČSN 73 4400, ale i z pohledu a zařazení škol a školských zařízení jako jednoho z možného měkkého cíle. Ochrana měkkých cílů je jednou z priorit České republiky, která si uvědomuje důležitost ochrany měkkých cílů a snaží se podnikat kroky k jejímu zlepšení (viz přijetí Koncepce ochrany měkkých cílů pro 2017-2020).

Téma zajištění bezpečnosti je stále aktuální. V praxi se však stále setkáváme s nepochopením stávající situace. Je potřeba využít každé příležitosti k edukaci odborné veřejnosti a takovou platformu pro odbornou diskusi všech stran zainteresovaných na bezpečnosti v oblasti škol je i další ročník Konference Bezpečná škola. Jedním z pilířů Koncepce ochrany měkkých cílů pro 2017 - 2020 je právě metodické vedení a vzdělávání. Na této konferenci bude zástupcům resortu poskytnut dostatečný prostor pro prezentaci hlavních zásad, záměrů a příkladů dobré praxe.

vytisknout  e-mailem