Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference „Asistent prevence kriminality 10 let poté“ – Orlová 25. dubna 2019

Specifickým projektem zvyšujícím bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, působícím preventivně proti extremismu a motivujícím samosprávy i občany k hledání pozitivních řešení problémů je projekt Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“), který od září roku 2009 úspěšně realizuje odbor prevence kriminality MV v celé ČR.

Asistent prevence kriminality je nejúspěšnějším a nejžádanějším projektem prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách, který má prokazatelně pozitivní výsledky a dopady na zvýšení veřejného pořádku a bezpečí v problémových lokalitách a na zaměstnanost dlouhodobě a obtížně zaměstnatelných osob včetně Romů.

Jeho primárním cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků (obecně protiprávního jednání) v sociálně vyloučené lokalitě, či lokalitě ohrožené sociálním vyloučením, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit velmi obtížně řeší, a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené. Vybraný asistent je po základní profesní přípravě zaměstnán v rámci obecní policie obce a podílí se na zvýšení bezpečnosti, dodržování veřejného pořádku a prosazování základních bezpečnostních standardů nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale v rámci celé obce.

Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (není strážníkem ani čekatelem). Podílí se na prevenci kriminality v obci, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, předchází možnému protiprávnímu jednání svou přítomností a zejména svými komunikačními schopnostmi, vystupuje jako mediátor možných sousedských sporů, monitoruje dodržování čistoty veřejných prostranství, pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučené lokalitě. Při své činnosti je asistent řízen konkrétním strážníkem v roli mentora, se kterým úzce spolupracuje. Na úspěšnosti projektu se podílí i jednotlivá pracoviště Policie ČR v příslušných lokalitách.

Konkrétní asistenty vybírá odborná komise, která je složena ze zástupců samosprávy, obecní policie, Policie ČR a často také koordinátora (poradce) pro romské záležitosti (kraje, obce) či zástupce v lokalitě působících významných neziskových organizací a zástupce MV.

Konference v Orlové byla již druhým pokračováním připomínání se již 10. výročí existence a naplňování tohoto projektu. Přes 70 účastníků setkání z krajů Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého, Jihomoravského a kraje Vysočina zhodnotilo dosavadní úspěšnost projektu, ale drobné nedostatky při jeho realizaci. Na konferenci vystoupili zástupci obcí, obecních či městských policií, zástupci z úřadu práce či příslušníci Policie ČR. Konference se uskutečnila v Domě kultury v Orlové a město Orlová a odbor prevence kriminality též celou konferenci organizačně i finančně zabezpečily.

Mezi nedostatky v aplikaci preventivního projektu se nejčastěji ozývalo:

  • Obavy z dalšího financování projektu
  • Nejednotnost přístupu k pozici APK při financování z MV, z úřadů práce či z různých evropských dotačních titulů přesto, že APK má jen jednu jedinou schválenou a doporučovanou Metodiku
  • APK není v současné době promítnut do Národní soustavy povolání
  • APK není v Národní soustavě kvalifikací
  • Chybí kvalitní Mentoři, kteří by byli proškoleni autoritou z MV.

Závěry jednoznačně potvrdily, že projekt APK je stále poplatný i po 10 letech jeho existence. Je však třeba řešit i naznačené nedostatky.

Informuje: celorepublikový gestor projektu APK, JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

Televizní reportáž o asistentech prevence kriminality 

vytisknout  e-mailem